HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5 er ikke som et klassisk glidende gjennomsnitt som alltid har sanntidsberegningsproblemer. Ved hjelp av det glidende gjennomsnittet av skroget, kan du finne en unik HMA ofte kjent som glidende gjennomsnittlig skrog som svarer på prisbevegelsen på en veldig presis måte. Når prisen på handelsinstrumentet faller, vil det bevegelige gjennomsnittet også gå sørover for å bekrefte etableringen av den bearish trenden. Tvert imot, når prisen begynner å få hausselig fart, vil det glidende gjennomsnittet begynne å handle i nord. For å maksimere gevinstfaktorene ved å bruke dette verktøyet, bør du bruke det i den daglige tidsrammen. De som kjenner til handlingsstrategien for prisaksjoner, kan også se etter prisaksjonssignalene i Hull Moving Average for å plassere sin handel. Men pass på at du aldri bruker for trange stopp eller store volum mens du handler markedet med denne indikatoren.

FREE HMA Indicator

Download the FREE HMA Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

Installere HMA Indicator For MT5

Etter at du har lastet ned indikatoren via skjemaet over, må du pakke ut zip-filen. Deretter må du kopiere filen HMA.mq5 til mappen MQL5Indicators for din MT5 installasjon. Etter det kan du starte MT5 på nytt, så vil du kunne se indikatoren i listen over indikatorer.

Parametere for HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5 har 2 parametere som skal konfigureres.

input uint         InpPeriod     = 20;      // Period
input ENUM_APPLIED_PRICE  InpAppliedPrice  = PRICE_CLOSE;  // Applied price

Buffere av HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5 inneholder 4 buffere.

SetIndexBuffer(0,BufferHMA,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,BufferRAW,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(2,BufferMAP,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(3,BufferMAL,INDICATOR_CALCULATIONS);

Hoveddeler av koden

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
 {
//--- @ gt 25@:0 =0 lt 8=8 lt 0;L= gt 5 : gt ;85AB2 gt 10@ gt 2 4;O @0AGQB0
  if(rates_total lt period_ma) return 0;
//--- @ gt 25@:0 8 @0AGQB : gt ;8G5AB20 ?@ gt AG8BK205 lt KE 10@ gt 2
  int limit=rates_total-prev_calculated;
  if(limit gt 1)
   {
   limit=rates_total-period_ma-1;
   ArrayInitialize(BufferHMA,EMPTY_VALUE);
   ArrayInitialize(BufferRAW,0);
   ArrayInitialize(BufferMAP,0);
   ArrayInitialize(BufferMAL,0);
   }
//--- gt 43 gt B gt 2:0 40==KE
  int copied=0,count=(limit==0 ? 1 : rates_total);
  copied=CopyBuffer(handle_maP,0,0,count,BufferMAP);
  if(copied!=count) return 0;
  copied=CopyBuffer(handle_maL,0,0,count,BufferMAL);
  if(copied!=count) return 0;
  for(int i=limit; i gt =0 && !IsStopped(); i--)
   BufferRAW[i]=2*BufferMAL[i]-BufferMAP[i];
//--- 0AGQB 8=48:0B gt @0
  for(int i=limit; i gt =0 && !IsStopped(); i--)
   BufferHMA[i]=MAOnArray(BufferRAW,0,period_sqrt,0,MODE_LWMA,i);

//--- return value of prev_calculated for next call
  return(rates_total);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iMAOnArray() https://www.mql5.com/ru/articles/81         |
//+------------------------------------------------------------------+
double MAOnArray(double &array[],int total,int period,int ma_shift,int ma_method,int shift)
 {
  double buf[],arr[];
  if(total==0) total=ArraySize(array);
  if(total gt 0 && total lt =period) return(0);
  if(shift gt total-period-ma_shift) return(0);
//---
  switch(ma_method)
   {
   case MODE_SMA :
    {
     total=ArrayCopy(arr,array,0,shift+ma_shift,period);
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0;
     int  i,pos=total-1;
     for(i=1;i lt period;i++,pos--)
      sum+=arr[pos];
     while(pos gt =0)
      {
      sum+=arr[pos];
      buf[pos]=sum/period;
      sum-=arr[pos+period-1];
      pos--;
      }
     return(buf[0]);
    }
   case MODE_EMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double pr=2.0/(period+1);
     int  pos=total-2;
     while(pos gt =0)
      {
      if(pos==total-2) buf[pos+1]=array[pos+1];
      buf[pos]=array[pos]*pr+buf[pos+1]*(1-pr);
      pos--;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   case MODE_SMMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0;
     int  i,k,pos;
     pos=total-period;
     while(pos gt =0)
      {
      if(pos==total-period)
       {
        for(i=0,k=pos;i lt period;i++,k++)
         {
         sum+=array[k];
         buf[k]=0;
         }
       }
      else sum=buf[pos+1]*(period-1)+array[pos];
      buf[pos]=sum/period;
      pos--;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   case MODE_LWMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0.0,lsum=0.0;
     double price;
     int  i,weight=0,pos=total-1;
     for(i=1;i lt =period;i++,pos--)
      {
      price=array[pos];
      sum+=price*i;
      lsum+=price;
      weight+=i;
      }
     pos++;
     i=pos+period;
     while(pos gt =0)
      {
      buf[pos]=sum/weight;
      if(pos==0) break;
      pos--;
      i--;
      price=array[pos];
      sum=sum-lsum+price*period;
      lsum-=array[i];
      lsum+=price;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   default: return(0);
   }
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.