HMA Indicator For MT5

HMA Indicator For MT5

De HMA Indicator For MT5 is niet zoals een klassiek voortschrijdend gemiddelde dat altijd realtime berekeningsproblemen heeft. Met behulp van het rompgemiddelde kunt u een unieke HMA vinden, ook bekend als het rompgemiddelde, die op een zeer nauwkeurige manier reageert op de prijsbeweging. Wanneer de prijs van het handelsinstrument daalt, zal het voortschrijdend gemiddelde ook naar het zuiden gaan, wat de vaststelling van de bearish trend bevestigt. Integendeel, wanneer de koers bullish momentum begint te krijgen, zal het voortschrijdend gemiddelde in het noorden beginnen te handelen. Om de winstfactoren met behulp van deze tool te maximaliseren, moet u het in het dagelijkse tijdsbestek gebruiken. Degenen die de handelsstrategie voor prijsactie kennen, kunnen ook zoeken naar de signalen voor prijsactie in het Hull Moving Average om hun handel te plaatsen. Maar zorg ervoor dat u nooit te strakke stops of een groot volume gebruikt terwijl u de markt verhandelt met deze indicator.

FREE HMA Indicator

Download the FREE HMA Indicator for MT5.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

 

HMA Indicator For MT5 installeren

Nadat u de indicator via het bovenstaande formulier heeft gedownload, moet u het zip-bestand uitpakken. Vervolgens moet u het bestand HMA.mq5 naar de map MQL5Indicators van uw MT5 installatie kopiëren. Start daarna MT5 opnieuw op en dan kunt u de indicator zien in de lijst met indicatoren.

Parameters van het HMA Indicator For MT5

Het HMA Indicator For MT5 moet de parameters 2 configureren.

input uint         InpPeriod     = 20;      // Period
input ENUM_APPLIED_PRICE  InpAppliedPrice  = PRICE_CLOSE;  // Applied price

Buffers van het HMA Indicator For MT5

Het HMA Indicator For MT5 biedt 4 buffers.

SetIndexBuffer(0,BufferHMA,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,BufferRAW,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(2,BufferMAP,INDICATOR_CALCULATIONS);
SetIndexBuffer(3,BufferMAL,INDICATOR_CALCULATIONS);

Hoofddelen van de code

int OnCalculate(const int rates_total,
        const int prev_calculated,
        const datetime &time[],
        const double &open[],
        const double &high[],
        const double &low[],
        const double &close[],
        const long &tick_volume[],
        const long &volume[],
        const int &spread[])
 {
//--- @ gt 25@:0 =0 lt 8=8 lt 0;L= gt 5 : gt ;85AB2 gt 10@ gt 2 4;O @0AGQB0
  if(rates_total lt period_ma) return 0;
//--- @ gt 25@:0 8 @0AGQB : gt ;8G5AB20 ?@ gt AG8BK205 lt KE 10@ gt 2
  int limit=rates_total-prev_calculated;
  if(limit gt 1)
   {
   limit=rates_total-period_ma-1;
   ArrayInitialize(BufferHMA,EMPTY_VALUE);
   ArrayInitialize(BufferRAW,0);
   ArrayInitialize(BufferMAP,0);
   ArrayInitialize(BufferMAL,0);
   }
//--- gt 43 gt B gt 2:0 40==KE
  int copied=0,count=(limit==0 ? 1 : rates_total);
  copied=CopyBuffer(handle_maP,0,0,count,BufferMAP);
  if(copied!=count) return 0;
  copied=CopyBuffer(handle_maL,0,0,count,BufferMAL);
  if(copied!=count) return 0;
  for(int i=limit; i gt =0 && !IsStopped(); i--)
   BufferRAW[i]=2*BufferMAL[i]-BufferMAP[i];
//--- 0AGQB 8=48:0B gt @0
  for(int i=limit; i gt =0 && !IsStopped(); i--)
   BufferHMA[i]=MAOnArray(BufferRAW,0,period_sqrt,0,MODE_LWMA,i);

//--- return value of prev_calculated for next call
  return(rates_total);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| iMAOnArray() https://www.mql5.com/ru/articles/81         |
//+------------------------------------------------------------------+
double MAOnArray(double &array[],int total,int period,int ma_shift,int ma_method,int shift)
 {
  double buf[],arr[];
  if(total==0) total=ArraySize(array);
  if(total gt 0 && total lt =period) return(0);
  if(shift gt total-period-ma_shift) return(0);
//---
  switch(ma_method)
   {
   case MODE_SMA :
    {
     total=ArrayCopy(arr,array,0,shift+ma_shift,period);
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0;
     int  i,pos=total-1;
     for(i=1;i lt period;i++,pos--)
      sum+=arr[pos];
     while(pos gt =0)
      {
      sum+=arr[pos];
      buf[pos]=sum/period;
      sum-=arr[pos+period-1];
      pos--;
      }
     return(buf[0]);
    }
   case MODE_EMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double pr=2.0/(period+1);
     int  pos=total-2;
     while(pos gt =0)
      {
      if(pos==total-2) buf[pos+1]=array[pos+1];
      buf[pos]=array[pos]*pr+buf[pos+1]*(1-pr);
      pos--;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   case MODE_SMMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0;
     int  i,k,pos;
     pos=total-period;
     while(pos gt =0)
      {
      if(pos==total-period)
       {
        for(i=0,k=pos;i lt period;i++,k++)
         {
         sum+=array[k];
         buf[k]=0;
         }
       }
      else sum=buf[pos+1]*(period-1)+array[pos];
      buf[pos]=sum/period;
      pos--;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   case MODE_LWMA :
    {
     if(ArrayResize(buf,total) lt 0) return(0);
     double sum=0.0,lsum=0.0;
     double price;
     int  i,weight=0,pos=total-1;
     for(i=1;i lt =period;i++,pos--)
      {
      price=array[pos];
      sum+=price*i;
      lsum+=price;
      weight+=i;
      }
     pos++;
     i=pos+period;
     while(pos gt =0)
      {
      buf[pos]=sum/weight;
      if(pos==0) break;
      pos--;
      i--;
      price=array[pos];
      sum=sum-lsum+price*period;
      lsum-=array[i];
      lsum+=price;
      }
     return(buf[shift+ma_shift]);
    }
   default: return(0);
   }
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

 

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.