London Free Breakfast Forex Trading Strategy For MT4

London Free Breakfast Forex Trading Strategy For MT4

London Free Breakfast Forex Trading Strategy For MT4 är baserat på skillnaden i öppettider. Du kanske känner till att priset på en specifik tillgång blir mer volatil under den överlappande handelssessionen.

FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy

Download the FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Så, handlarna rekommenderas att ta affärer under överlappande session. Men i detta system kommer vi att använda ett annat koncept och dra nytta av den asiatiska handelssessionen. Och för handelsändamålet använder vi endast GBPUSD eller GBP relaterade par. Efter att ha läst den här artikeln kanske du tror att systemet inte är komplext och kanske inte ger en anständig vinst. Använd ett demokonto för att handla med detta system så blir du förvånad över att se resultatet.

Systemfilerna ritar en ruta under den asiatiska handelssessionen för en specifik tillgång. Låt oss säga att du har laddat strategifilerna till GBPUSD-diagrammet. Du kommer att märka en rad boxmarknader som anger perioden för den asiatiska handeln. GBPUSD-par tenderar att stanna på den varierande marknaden eftersom den finansiella aktiviteten under den asiatiska handelssessionen är mycket låg. Men efter början av London-handelssessionen blir marknaden flyktig och handlarna drar fördel av boxens utbrott.

Den önskade tidsramen för denna handelsmodell är endast minut 30 och 1 timmarsdiagram. Om priset är i sidled kan du ha en bra handelsinställning. Men se till att priset handlas väl inom räckvidden för den asiatiska sessionen. Strax efter att sessionen i London öppnats, vänta på brytljuset. Om uppdelningen är hausseartad, vänta på nästa ljus. Vanligtvis följs det hausseartade utbrottet av en bearish lösen. Öppna en lång handel på en mindre retracement. Stoppförlust är 25 pips och vinsten är 50 pips.

Om brytningen är baiss, vänta på den hausseartade korrigeringen. Kortslut tillgången med 25 pips SL och ställ in TP för 50 pips. När du lär dig att använda SL och TP på rätt sätt kanske du känner lust att förbättra RR-förhållandet. I så fall kan du lita på släpstopparna. Men stäng handeln 30 minuter före öppningen av New York-handelssessionen.

Ladda ner hela systembeskrivningen och filerna här:

FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy

Download the FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.