Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy For MT4

Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy For MT4

Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy For MT4 är en avancerad metod för handel med optioner. Den använder band, förstorat marknadspris, 50 MA, parabol, SR-indikator, alfavinst och superindikatorer.

FREE Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy

Download the FREE Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Du kanske blir orolig genom att se den stora listan med indikatorer men ex4-filerna kommer att ta hand om dessa komplicerade inställningar. Det kommer också att skapa ett digitalt filter i underfönstret med hjälp av det stokastiska och ITM-finansiella verktyget. Låt oss nu komma till samtal och säljalternativ.

Innan du vidtar samtalsåtgärderna måste du vara säker på att trenden är uppåt. Det kan göras genom att analysera de 50 perioderna MA på 4 timmar och över. Om priset är över 50 MA är trenden uppåt och när det är under 50 MA är trenden nere. Så hitta trenden för samtalalternativet. Efter det väntar du på alfaköpspilen. När pilen visas måste priset handlas i supportzonen. Vid den tidpunkten måste ITM-fältet vara rödröd eller så kommer du att se en detrition i den gröna fältet. Slutligen leta efter det översålda stokastiska och det paraboliska märket måste vara under ljuset. Kör samtalalternativet när alla villkor är uppfyllda.

För putalternativet bör den baisseartade Alpha-pilen visas i nedstrenden. Priset måste testa en motståndszon. ITM kommer att vara grön eller den röda färgen försämras. För den sista avläsningen måste stokastiken vara i överköpt zon och den paraboliska avläsningen ligger över ljusstaken. Kör put-alternativet när du har fyllt alla dessa villkor.

Vanligtvis bör utgångsperioden 1 timme eller 30 minuter av en sådan typ av handelsuppsättning. Men om du använder strategin på 1 minut, 5M eller 30-minuters diagram måste utgångsperioden vara mindre än 30 minuter. Strategin är superkraftig och du kommer inte att ha det svårt när du har fått denna metod.

Ladda ner hela systembeskrivningen och filerna här:

FREE Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy

Download the FREE Parabolic Sar With Stochastic And ITM Forex Binary Options Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!