Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2 For MT4

Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2 For MT4

Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2 For MT4 là một phương thức giao dịch đảo chiều mạnh mẽ dựa trên Heiken Ashi và 200 EMA. Đường EMA 200 là đường tham chiếu xu hướng của chúng tôi. Khi giá tài sản cao hơn 200 EMA, xu hướng tăng và nếu giao dịch dưới 200 EMA, xu hướng sẽ giảm. Nhưng để sử dụng chiến lược này, bạn không thể sử dụng biểu đồ thời gian phút.

FREE Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2

Download the FREE Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2 for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Chúng ta phải sử dụng phương thức giao dịch này trong khung thời gian H1 hoặc cao hơn. Chọn nó để giao dịch khung thời gian phút sẽ dẫn đến tín hiệu sai. Vì chiến lược rút ra một cách cơ học mức độ trục, nên tốt hơn là bắt đầu giao dịch với khung thời gian 4 giờ trở lên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giao dịch khung thời gian 1 giờ nhưng bạn phải sử dụng tín hiệu PA ở các mức trục.

Các lệnh mua được kích hoạt dựa trên nến màu Heiken Ashi. Nến sẽ chuyển sang màu xanh khi giá chạm mức hỗ trợ chính. Nếu bạn đặc biệt quan tâm đến biểu đồ, bạn sẽ thấy điểm trục tự động phù hợp với một vài mức thấp đáng kể trong biểu đồ. Và nến phải được giao dịch tốt trên 200 EMA. Nếu kiểm tra là hoàn hảo cho giao dịch dài bằng cách đặt điểm dừng dưới mức trục.

Các giao dịch ngắn được thực hiện khi nến Heiken Ashi thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ. Quá trình chuyển đổi này xảy ra khi giá cặp tiền tệ kiểm tra mức kháng cự chính hoặc các mức trục tự động. Xin lưu ý rằng giá phải được giao dịch tốt dưới 200 EMA để thực hiện các giao dịch ngắn. Khi các điều kiện được khớp, hãy thực hiện giao dịch ngắn với điểm dừng trên đường kháng cự.

Lấy lợi nhuận nên phân tích dựa trên tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng. Tỷ lệ RR tối thiểu cho chiến lược này là 1: 3. Nhưng một tín hiệu tốt có thể giúp bạn bảo đảm tỷ lệ RR 1: 5+. Rủi ro tối đa bạn được phép đưa ra dựa trên chiến lược này là 3%. Và cố gắng sử dụng tài khoản đòn bẩy thấp trong khi sử dụng phương thức giao dịch này vì tỷ lệ thành công cao thường buộc bạn phải giao dịch với khối lượng lớn.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2

Download the FREE Lazy Trade Forex Trading Strategy Version 2 for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.