London Free Breakfast Forex Trading Strategy For MT4

London Free Breakfast Forex Trading Strategy For MT4

London Free Breakfast Forex Trading Strategy For MT4 dựa trên sự khác biệt về giờ giao dịch. Bạn có thể biết giá của một tài sản cụ thể có thể trở nên biến động hơn trong phiên giao dịch chồng chéo.

FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy

Download the FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Vì vậy, các nhà giao dịch nên tham gia giao dịch trong phiên chồng chéo. Nhưng trong hệ thống này, chúng tôi sẽ sử dụng một khái niệm khác và tận dụng phiên giao dịch châu Á. Và với mục đích giao dịch, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cặp liên quan đến GBPUSD hoặc GBP. Sau khi đọc bài viết này, bạn có thể nghĩ rằng hệ thống không phức tạp và có thể không tạo ra lợi nhuận tốt. Sử dụng tài khoản demo để giao dịch với hệ thống này và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy kết quả của nó.

Các tệp hệ thống vẽ một đường hộp trong phiên giao dịch châu Á cho một tài sản cụ thể. Giả sử, bạn đã tải các tệp chiến lược vào biểu đồ GBPUSD. Bạn sẽ nhận thấy một loạt các thị trường hộp cho biết thời gian của phiên giao dịch châu Á. Cặp GBPUSD có xu hướng ở lại thị trường khác nhau vì hoạt động tài chính trong phiên giao dịch châu Á rất thấp. Nhưng sau khi bắt đầu phiên giao dịch London, thị trường trở nên biến động và các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của việc phá vỡ hộp.

Khung thời gian mong muốn cho mô hình giao dịch này chỉ là biểu đồ phút 30 và 1 giờ. Nếu giá đi ngang, bạn có thể có một thiết lập giao dịch tốt. Nhưng hãy chắc chắn rằng giá được giao dịch tốt trong phạm vi của hộp phiên châu Á. Ngay sau khi phiên London mở ra, hãy chờ đợi ngọn nến đột phá. Nếu breakout là tăng, hãy đợi nến tiếp theo. Thông thường, sự bứt phá tăng giá được theo sau bởi sự thoái lui. Mở một giao dịch dài tại một thoái lui nhỏ. Dừng lỗ là 25 pips và chốt lãi là 50 pips.

Nếu breakout là xu hướng giảm, hãy chờ điều chỉnh tăng. Rút ngắn tài sản với 25 pips SL và đặt TP cho 50 pips. Khi bạn học cách sử dụng SL và TP đúng cách, bạn có thể cảm thấy sự thôi thúc cải thiện tỷ lệ RR. Trong trường hợp đó, bạn có thể dựa vào các điểm dừng. Nhưng đóng giao dịch 30 phút trước khi khai mạc phiên giao dịch New York.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy

Download the FREE London Free Breakfast Forex Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.