Zee Zee Forex Scalping Strategy For MT4

Zee Zee Forex Scalping Strategy For MT4

Zee Zee Forex Scalping Strategy For MT4 hoạt động tốt nhất khi được giao dịch trên các khung thời gian năm phút và một phút. Cái tên Zee Zee xuất phát từ việc hệ thống này sử dụng một công cụ giao dịch kỹ thuật phổ biến được gọi là chỉ báo Zig Zag.

FREE Zee Zee Forex Scalping Strategy

Download the FREE Zee Zee Forex Scalping Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Điều mới mẻ về chỉ báo là nó đơn giản hóa việc thể hiện hành động giá thành Zig Zags thực tế để các nhà giao dịch có thể khái quát hóa chu kỳ lên và xuống khi chúng hình thành. Thương nhân có thể sử dụng hệ thống này trên tất cả các cặp chính mà họ biết trong lớp giao dịch tài sản tiền tệ.

Bao gồm trong chiến lược này là một vài chỉ số. Có một chỉ báo có tên là Megatrend - chỉ báo này giúp phát hiện hướng xu hướng và do đó về cơ bản nó đóng vai trò là bộ lọc định hướng trong sơ đồ lớn hơn của mọi thứ. Sau đó là chỉ báo Zee Zee thực tế và chỉ báo Swing zz.

Các quy tắc nhập cảnh cho hệ thống này là đơn giản. Đối với kịch bản nhập cảnh ngắn, nhà giao dịch phải chờ chỉ báo ZZI14 ở trên 100 với màu Đỏ. Việc chú ý đến sự hình thành nến giảm giá mạnh cũng phục vụ tốt cho người giao dịch khi họ tìm kiếm các mục. Một khi hai điều kiện này đã được đáp ứng thì nhà giao dịch có thể mở giao dịch bán theo hướng của xu hướng cơ bản như được chỉ định bởi chỉ báo Megatrend.

Dừng lỗ nên được đặt thành mười pips với mục tiêu chốt lời được đặt thành mười lăm pips. Đây không phải là một chiến lược khó khăn để giao dịch - các quy tắc tương tự nhưng ngược lại hoạt động đối với thiết lập mục nhập dài. Thực hiện quản lý rủi ro và tiền bạc thích hợp và không ép buộc bất kỳ giao dịch nào khi không có thiết lập hợp lệ rõ ràng có sẵn.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE Zee Zee Forex Scalping Strategy

Download the FREE Zee Zee Forex Scalping Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.