ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4

ITM  X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4

Table Of Contents:

  1. ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4


Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.


ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 er et veldig kortsiktig handelssystem. Denne handelsstrategien fungerer bare på tidsrammen på 1 minutt. Derfor, hvis du er en mellomtidshandler eller en swinghandler, er ikke ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 ikke egnet for deg.

FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy

Download the FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Det er bare en indikator som brukes i ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4. Dette er den tilpassede indikatoren kalt ITM X-Gen-indikatoren. Innstillingene for denne indikatoren er veldig minimale, og i henhold til instruksjonene trenger du ikke endre noen innstillinger.
Indikatoren fungerer ikke på noen tidsramme, bortsett fra 1-minutts tidsramme.

Når du har lastet inn indikatoren og byttet til tidsrammen på ett minutt, ser du indikatoren på jobben. Det er litt informasjon på venstre side av diagrammet.

Den første delen av dette viser detaljer om instrumentet som indikatoren er lastet for. Deretter får du også se BID- og ASK-prisene for indikatoren. Det som følger videre er detaljer som handelsbalanse, egenkapital, fri margin og så videre.

Informasjonen gitt av ITM X-Gen skalperingsindikatoren er ganske nyttig, da du kan minimere handelsterminalen nederst på skjermen. Dette gjør at du kan se kartene med indikatoren tydeligere.

Etter informasjonen er neste del handelssignalene. ITM X-Gen-indikatoren viser om du skal være lang eller kort. Du kan ganske enkelt følge handelssignalene som kommer ut fra indikatoren.

ITM X-Gen-indikatoren bruker en slags prisbånd eller en priskanalindikator. Kanalindikatorene, som du vet, plotnivåer over og under høye og lave priser. Når det gjelder ITM X-Gen-indikatoren, ser du også mellombåndet.

Avhengig av pristrender, har ITM X-Gen-priskanalen en tendens til å skråne opp eller ned, og når markedene er flate, handler det også flatt. Dette eliminerer behovet for å legge til tilleggsindikatorer til dette handelssystemet.

Kjøps- og salgssignaler tas basert på informasjonen du ser i pristabellen. Alternativt kan du også identifisere opp- og nedpilene som er plottet opp i prisdiagrammet. Indikatoren forteller deg å vente på at noen få opp- eller noen nedpiler skal planlegges før du kan ta en lang eller en kort posisjon i markedet.

La oss nå se på hvordan du kan handle ved hjelp av ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4.


ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 - Lange posisjoner


For lange posisjoner, last bare inn indikatoren i ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 og vent til signalet vises. På skjermen din, bør du se at handelsretningen skal vises som LANG. Når dette har skjedd, vent på at prisen berører den nedre enden av priskanalen.

Skråningen til priskanalen bør også være tilbøyelig til oppover for å bekrefte at prisen beveger seg høyere.

Du vil nå se noen få pil opp blir plottet. Vi anbefaler at du venter på minst to eller tre pil opp, og etter at prisen lukkes over den nedre prislinjen, kan du ta en lang posisjon på markedet. Identifiser den siste svingen lav og plasser stopptapet ditt på dette nivået.

Ved å bruke den øvre enden av priskanalen kan du angi nivået for fortjeneste her. Merk at du må justere inntjeningsnivået manuelt med jevne mellomrom.


ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 - Short positions


For korte posisjoner, bare last inn indikatoren i ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 og vent til signalet vises. På skjermen din, bør du se at handelsretningen skal vises som KORT. Når dette skjer, vent til prisen berører den øvre enden av priskanalen.

Skråningen til priskanalen bør også være tilbøyelig til nedsiden for å bekrefte at prisen går lavere.

Du vil nå se noen nedpiler blir tegnet. Vi anbefaler at du venter på minst to eller tre pil ned og etter at prisen stenger under den øvre prislinjen, kan du ta en kort posisjon på markedet. Identifiser den siste svingen høyt og plasser stopptapet ditt på dette nivået.

Ved å bruke den nedre enden av priskanalen, kan du angi nivået for fortjeneste her. Merk at du må justere inntjeningsnivået manuelt med jevne mellomrom.


Er ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 noe bra?
Avslutningsvis er ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 et ganske unikt handelssystem. Den er laget for kortsiktige diagrammer, og derfor er dette handelssystemet kanskje ikke egnet for alle handelsmenn. Men hvis du kan spare noen timer om dagen, kan du laste inn denne handelsmalen og handle kort tid.

Dagshandlere vil finne at ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 er et ganske fartsfylt handelssystem. Det er stor sjanse for at du går glipp av et par signaler. men ikke bli utålmodig og hopp inn i handelen sent. Det er mange muligheter du kan få når du handler med ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4.

Vi anbefaler ikke å legge inn mer enn ett instrument med dette handelssystemets mal. Dette er fordi bruk av for mange instrumenter og følg av signalene kan være veldig forvirrende, og det kan lett føre til at du ikke klarer å håndtere dine handler riktig.

Handelsmalen som følger med ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 er veldig lett, men som vi nevnte tidligere, er det best å bruke malen til å overvåke bare ett instrument til du blir fullstendig kjent med denne handelsstilen .

Vi bør merke oss at ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 ikke garanterer resultater hele tiden. Derfor bør handelsmenn ha dette i bakhodet at ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi for MT4 ikke er det hellige gralens forex trading system.

Last ned den komplette systembeskrivelsen og filene her:

FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy

Download the FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.