Jago Trading Strategy For MT4

Jago Trading Strategy For MT4

Table Of Contents:

  1. Jago Trading Strategy For MT4
  2. Jago-strategien handler for forex - Lange posisjoner
  3. Jago-strategien som handler for forex - Korte stillinger
  4. Er Jago strategi trading for forex bra for deg?


Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.


Jago Trading Strategy For MT4 er fylt med mange indikatorer. Dette er et handelssystem som åpenbart tror på mer er bedre filosofi. Det er ganske mange indikatorer i spill, og hvis du strengt følger reglene for alle indikatorene, er sjansen stor for at du kanskje ikke får et ordentlig handelssignal på en stund.

FREE Jago Trading Strategy

Download the FREE Jago Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Av hensyn til denne artikkelen vil vi imidlertid bare fokusere på det primære settet med indikatorer som en validering for å ta lange eller korte posisjoner i markedet. Den første indikatoren er GP-klokken. Denne indikatoren er nedtellingstimeren som du ser i øverste venstre hjørne av diagrammet. Det gir ikke verdi til Jago-strategien for Forex. Derfor kan handelsmenn velge å fjerne denne indikatoren for å gjøre malen for Jago strategi trading for forex litt lettere.

Vi har da indikatorene for signalstenger. Indikatoren for signalstenger viser den nåværende prisen øverst til høyre i diagrammet. Den viser også trenden visuelt i forskjellige tidsrammer. Denne indikatoren er igjen ikke så avgjørende for Jago-strategien for Forex. Derfor kan handelsmenn bestemme om de vil fjerne denne indikatoren for å gjøre diagramene i Jago-strategien for Forex se litt mer forståelige ut.

Vi har da Heiken Ashi-indikatoren. Som du vet, plotter denne indikatoren lysestakene i Heiken Ashi-formen. Det er en måte å se på pris og forstå trenden. Så har vi siktpunktindikatoren. Denne indikatoren plotter opp- og nedpilene på prisoversikten. Vi kommer til dette litt senere.

Vi har også supersignalindikatoren. Dette er en annen indikator som tegner pilene opp og ned. Du kan fjerne denne indikatoren fordi den er overflødig. Vi har også sikksakk-gevinsten og ny trendindikator. Denne indikatoren er ansvarlig for å plotte sikksakk-linjene på vogna sammen med pil opp og ned.

Denne indikatoren viser svingingshøye og svingende lave punkter på prisoversikten. BB stop alert-indikatoren er den som er ansvarlig for å plotte til de grønne og gule linjene under og over prisen. Denne indikatoren kan brukes til å ta overskuddet ditt ved å følge stopptapet. Det fungerer best når markedene er i en sterk trend.

I undervinduet i Jago-strategien som handler for forex, har vi Stochastics-oscillatoren. Denne indikatoren signaliserer overkjøpet og oversolgt nivå i prisoversikten. Vi bare venter på validering mellom sikksakkindikatoren stokastikkoscillatoren som kan gi deg informasjon om når du skal gå langt eller kort i markedet.

Det andre undervinduet har Gst-signalindikatoren. Denne indikatoren er litt rar, da den visstnok viser trendstyrken. Vi kan imidlertid også bli kvitt denne indikatoren. Til slutt, i det siste undervinduet, har vi VQ-indikatoren. Denne indikatoren viser de kortsiktige trendene i markedet og kan også brukes til å måle trendstyrken.

Jago-strategien handler for forex - Lange posisjoner
Ta en lang posisjon i Jago strategi trading for forex ved å se på zig zag indikatoren. Vi ønsker å se pil opp. Etter dette, se til Heiken Ashi-sjøkartene. Her må vi se at trenden er oppe, så du vil se Heiken Ashi-indikatoren plotte blå lysestaker.

Se nå til stokastikkoscillatoren som skulle vise at prisen beveger seg ut fra oversolgt nivåene. Endelig bør VQ-indikatoren også bekrefte signalene ovenfor ved å plotte en pil opp og selve indikatoren blir grønn.

Når du har alle indikatorene stilt opp, ta en lang posisjon på markedet. Bruk de nylige lavprisene i prisen og sett stopptapet til det nivået. Bruk BB-stoppindikatoren, før du stoppetapet ditt til disse nivåene. Når trenden er sterk, vil du bli stoppet, men med overskudd.

Jago-strategien som handler for forex - Korte stillinger
Ta en kort posisjon i Jago strategi trading for forex ved å se på zig zag indikatoren. Vi ønsker å se pilen ned. Etter dette, se til Heiken Ashi-sjøkartene. Her må vi se at trenden er nede, slik at du vil se Heiken Ashi-indikatoren plotte røde lysestaker.

Se nå til stokastikkoscillatoren som skulle vise at prisen beveger seg ut fra overkjøpsnivået. Til slutt bør VQ-indikatoren også bekrefte signalene ovenfor ved å plotte en pil ned og selve indikatoren blir rød.

Når du har alle indikatorene stilt opp, ta en kort posisjon på markedet. Bruk de siste høydepunktene i prisen og sett stopptapet til det nivået. Bruk BB-stoppindikatoren, før du stoppetapet ditt til disse nivåene. Når trenden er sterk, vil du bli stoppet, men med overskudd.

Er Jago strategi trading for forex bra for deg?


Avslutningsvis fremkaller Jago-strategien for forex blandede svar. På den ene siden har handelssystemet muligheten til å produsere gode signaler. Men på den annen side er handelssystemet i det hele tatt ganske overflødig og gjør sjøkartene veldig rotete. Derfor er det opp til handelsmennene å avgjøre om de vil fortsette å handle med Jago-strategien som handler for forex eller ikke.

Som nevnt kan du fjerne noen av de overflødige indikatorene og de du ikke egentlig trenger, noe som kan hjelpe til med å lette listene og gjøre prishandlinger litt mer leselige. Nybegynnere bør bruke mye tid på å trene med Jago strategi trading for forex før de tar live. Dette skyldes antall involverte indikatorer og signalene de genererer.

Handelsmalen er tydeligvis litt tung, så vi anbefaler ikke å bruke Jago strategi trading for forex på flere diagrammer samtidig. Jago-strategien for handel med forex er ideell for handel med kortsiktige diagrammer.

Last ned den komplette systembeskrivelsen og filene her:

FREE Jago Trading Strategy

Download the FREE Jago Trading Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.