ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4

ITM  X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4

Table Of Contents:

  1. ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4


Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.


ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 är ett mycket kortvarigt handelssystem. Denna handelsstrategi fungerar endast på en minuts diagramram. Därför, om du är en medellång sikt handlare eller en swing handlare, så är ITM X-Gen dagliga scalper indikator strategi för MT4 inte lämplig för dig.

FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy

Download the FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Det finns bara en indikator som används i ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4. Detta är den anpassade indikatorn som kallas ITM X-Gen-indikatorn. Inställningarna för denna indikator är mycket minimala och enligt instruktionerna behöver du inte ändra några inställningar.
Indikatorn fungerar inte på någon tidsram, utom 1-minuts diagramram.

När du laddat indikatorn och bytt till en minuts tidsram visas indikatorn på jobbet. Det finns lite information till vänster i diagrammet.

Den första delen av detta visar detaljer om det instrument som indikatorn laddas för. Då får du också se BID- och ASK-priserna för indikatorn. Vad som följer nedan är detaljer som handelsbalans, eget kapital, fri marginal och så vidare.

Informationen som tillhandahålls av ITM X-Gen-skalningsindikatorn är ganska praktisk eftersom du kan minimera handelsterminalen längst ner på skärmen. Detta gör att du kan se kartorna med indikatorn tydligare.

Efter informationen är nästa del handelssignaler. ITM X-Gen-indikatorn visar om du ska vara lång eller kort. Du kan helt enkelt följa de handelssignaler som kommer ut från indikatorn.

ITM X-Gen-indikatorn använder någon form av prisintervall eller en priskanalindikator. Kanalindikatorerna, som du vet, tomtnivåer över och under pris- och höjdpunkter. När det gäller ITM X-Gen-indikatorn ser du också mittbandet.

Beroende på pristrender tenderar ITM X-Gen-priskanalen att luta sig uppåt eller nedåt och när marknaderna är platta, handlar den också platt. Detta eliminerar behovet av att lägga till ytterligare indikatorer till detta handelssystem.

Köp- och säljsignaler tas utifrån den information du ser i prisdiagrammet. Alternativt kan du också identifiera upp- och nedpilarna som plottas i prisdiagrammet. Indikatorn ber dig vänta på att några uppåt- eller några nedåtpilar ska plottas innan du kan ta en lång eller en kort position på marknaden.

Låt oss nu titta på hur du kan handla med hjälp av ITM X-Gen daglig scalper-indikatorstrategi för MT4.


ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 - Långa positioner


För långa positioner laddar du helt enkelt indikatorn i ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4 och väntar på att signalen dyker upp. På din skärm bör du se att handelsriktningen ska visas som LÅNG. När detta har hänt väntar du på att priset berör den nedre änden av priskanalen.

Lutningen på priskanalen bör också lutas uppåt för att bekräfta att priset går högre.

Du kommer nu att se några pilar uppåt planeras. Vi rekommenderar att du väntar på minst två eller tre pilar uppåt och efter att priset stängs över den lägre prisraden kan du ta en lång position på marknaden. Identifiera den senaste svängningen låg och placera din stoppförlust på denna nivå.

Med den övre änden av priskanalen kan du ställa in din vinstnivå här. Observera att du måste justera lönsamhetsnivån manuellt med jämna mellanrum.


ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 - korta positioner


För korta positioner laddar du bara in indikatorn i ITM X-Gen dagliga scalper-indikatorstrategi för MT4 och väntar på att signalen dyker upp. På din skärm bör du se att handelsriktningen ska visas som KORT. När detta har hänt väntar du på att priset ska röra den övre änden av priskanalen.

Lutningen på priskanalen bör också lutas nedåt för att bekräfta att priset går lägre.

Du kommer nu se några nedåtpilar plottas. Vi rekommenderar att du väntar på minst två eller tre nedåtpilar och efter att priset stängs under den övre prisraden kan du ta en kort position på marknaden. Identifiera den senaste svängningen högt och placera din stoppförlust på denna nivå.

Med den nedre delen av priskanalen kan du ställa in din vinstnivå här. Observera att du måste justera lönsamhetsnivån manuellt med jämna mellanrum.


Är ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy For MT4 något bra?
Sammanfattningsvis är ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4 ett ganska unikt handelssystem. Det är byggt för korttidsdiagram, därför är detta handelssystem kanske inte lämpligt för alla handlare. Men om du kan spara några timmar om dagen kan du ladda den här handelsmallen och handla en kort stund.

Dagshandlare kommer att upptäcka att ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4 är ett ganska snabba handelssystem. Det finns en god chans att du missar ett par signaler. men bli inte otålig och hoppa in i handeln sent. Det finns gott om möjligheter som du kan få när du handlar med ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4.

Vi rekommenderar inte att du lägger in mer än ett instrument i det här handelssystemets mall. Detta beror på att det kan vara mycket förvirrande att använda för många instrument och följa signalerna och det lätt kan leda till att du inte kan hantera dina affärer ordentligt.

Handelsmallen som levereras med ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4 är väldigt lätt, men som vi nämnde tidigare är det bäst att använda mallen för att övervaka bara ett instrument tills du blir helt bekant med denna handelsstil .

Vi bör notera att ITM X-Gen dagliga scalper-indikatorstrategi för MT4 inte garanterar resultat hela tiden. Därför bör handlare ha detta i åtanke att ITM X-Gen daglig skalperindikatorstrategi för MT4 inte är det heliga grails valutahandelssystem.

Ladda ner hela systembeskrivningen och filerna här:

FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy

Download the FREE ITM X-Gen Daily Scalper Indicator Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.