King Scalping System For MT4

King Scalping System For MT4

Table Of Contents:

  1. King Scalping System For MT4
  2. Hệ thống chia tỷ lệ Vua cho forex - Các vị thế mua
  3. Hệ thống chia tỷ lệ Vua cho forex - Các vị thế bán
  4. Hệ thống điều chỉnh tỷ lệ King cho forex có tốt cho bạn không?


Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.


King Scalping System For MT4 là một chiến lược mở rộng quy mô ngoại hối ngắn hạn. Hệ thống giao dịch này, theo tên gọi của nó, sử dụng khá nhiều chỉ báo, tất cả đều nhằm nỗ lực khai thác thị trường ngoại hối. Theo một cách nào đó, hệ thống giao dịch này tự đánh mất mình trong vô số các chỉ báo được sử dụng. Như mọi người có thể biết, càng có nhiều chỉ báo trong hệ thống giao dịch, thì khả năng bạn không kiếm tiền từ nó càng cao.

FREE King Scalping System

Download the FREE King Scalping System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Điều này là do, rất hiếm khi tất cả các chỉ báo trong hệ thống giao dịch đều xếp hàng để đưa ra tín hiệu giao dịch hoàn hảo. Do đó, ở một khía cạnh nào đó, mặc dù sử dụng rất nhiều chỉ báo, nhưng hệ thống King scalping cho forex cần khá nhiều sự thận trọng của nhà giao dịch cũng như sự linh hoạt khi giao dịch với chiến lược ngoại hối này.

Chỉ báo đầu tiên mà chúng tôi có trong hệ thống định tỷ lệ Vua cho ngoại hối là các chân nến Heiken Ashi. Điều này mô tả xu hướng một cách trực quan và dễ phát hiện. Sau đó, chúng tôi có chỉ báo chéo 2MA King. Chỉ báo này vẽ các mũi tên lên và xuống trên biểu đồ giá.

Nó mô tả sự giao nhau của đường trung bình động một cách tương đối dễ dàng và có thể báo hiệu thị trường tăng và giảm trong ngắn hạn.

Sau đó, chúng ta có chỉ báo tín hiệu xu hướng King. Chỉ báo này cũng vẽ các mũi tên lên và xuống, nhưng các mũi tên nhỏ hơn. Các mũi tên này cho thấy sự thay đổi xu hướng. Cách nó tính toán xu hướng khá khác so với chỉ báo giao nhau King 2MA. Kết quả là, bạn sẽ thấy các mũi tên nhỏ được vẽ trước hoặc sau các mũi tên lớn chính.

Sau đó, chúng tôi cũng có các chỉ báo trung bình động. Hệ thống điều chỉnh tỷ lệ King cho ngoại hối sử dụng hai đường trung bình động. Đây là năm đường trung bình động làm mịn được đặt thành mức cao và thấp của giá. Khi làm như vậy, các đường trung bình động này tạo thành một dải giá xung quanh các chân nến Heiken ashi. Các chuyển động của xu hướng cũng có thể được xác nhận tùy thuộc vào khoảng cách giá giao dịch so với hai đường trung bình động này.

Trên biểu đồ giá, chúng ta cũng có chỉ báo lồng của Vua. Chỉ báo này hoạt động tương tự như chỉ báo cung cầu. Nó vẽ các ô hình chữ nhật trên biểu đồ giá. Khi hộp được hình thành phía trên giá, nó được xác định là vùng kháng cự và khi hộp nằm dưới giá thì nó được xác định là vùng hỗ trợ.
Các hộp thay đổi theo và khi giá vượt ra khỏi chúng. Sau đó, chúng tôi có chỉ báo Fibo pivots. Đây là chỉ báo xoay vòng hàng ngày nhưng sử dụng các mức Fibonacci để tính toán các mức xoay trên biểu đồ giá.

Trong cửa sổ phụ đầu tiên của hệ thống điều chỉnh tỷ lệ King cho forex, chúng tôi có chỉ báo cảnh báo QQE. Đây là một chỉ báo tùy chỉnh hoạt động giống như một bộ dao động. Tùy thuộc vào sự giao nhau giữa xu hướng tăng và giảm, các tín hiệu dài và ngắn được gọi.

Trong cửa sổ phụ thứ hai, chúng ta có chỉ báo dò tìm xu hướng Kings. Chỉ báo này hiển thị thông tin trực quan về xu hướng bằng cách xem xét các khung thời gian biểu đồ khác nhau. Sự kết hợp của các chỉ số trên tạo nên hệ thống định tỷ lệ Vua cho forex. Bây giờ chúng ta hãy xem cách bạn có thể thực hiện các vị thế mua hoặc bán bằng cách sử dụng hệ thống tỷ lệ King cho forex.

Hệ thống chia tỷ lệ Vua cho forex - Các vị thế mua
Để thực hiện các vị thế mua bằng hệ thống King scalping cho forex, chúng ta nên xem giao dịch giá gần một trong các vùng hỗ trợ. Sau đó, chúng ta sẽ thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng của các đường trung bình động. Điều này được báo hiệu bởi mũi tên hướng lên trên biểu đồ.

Sau khi các điều kiện trên được đáp ứng, chúng ta tìm đến bộ dao động QQE. Ở đây, chúng ta cần thấy dao động giao dịch trên đường 0. Điều này cho thấy giá đang tăng cao hơn. Sau đó, hãy thực hiện một vị thế dài trên thị trường, khi bạn nhìn thấy thanh nến Heiken Ashi tăng giá đầu tiên.

Đặt mức dừng lỗ của bạn thành mức thấp gần đây đã hình thành trước khi thực hiện lệnh mua dài hạn. Để chốt lời, hãy sử dụng bất kỳ mức xoay nào ở trên làm mức chốt lời.

Hệ thống chia tỷ lệ Vua cho forex - Các vị thế bán
Để thực hiện các vị thế bán bằng cách sử dụng hệ thống định giá King cho ngoại hối, chúng ta sẽ thấy giao dịch giá gần một trong các vùng kháng cự. Sau đó, chúng ta sẽ thấy sự giao nhau trong xu hướng giảm của các đường trung bình động. Điều này được báo hiệu bằng mũi tên xuống được vẽ trên biểu đồ.

Sau khi các điều kiện trên được đáp ứng, chúng ta tìm đến bộ dao động QQE. Ở đây, chúng ta cần xem giao dịch dao động bên dưới hoặc vượt qua đường 0. Điều này cho thấy giá đang di chuyển thấp hơn với đà tăng lên. Sau đó, bạn có thể mua một vị thế ngắn hạn trên thị trường, khi bạn thấy hình nến Heiken Ashi giảm giá đầu tiên.

Đặt mức dừng lỗ của bạn thành mức cao gần đây đã hình thành trước khi thực hiện lệnh mua ngắn. Đối với chốt lời, hãy sử dụng bất kỳ mức xoay vòng nào ở trên làm mức chốt lời miễn là có mức rủi ro tốt được thiết lập.

Hệ thống điều chỉnh tỷ lệ King cho forex có tốt cho bạn không?


Tóm lại, hệ thống điều chỉnh tỷ lệ King cho ngoại hối là một hệ thống giao dịch ngoại hối đơn giản để sử dụng, nhưng khá phức tạp do sử dụng quá nhiều chỉ báo. Hệ thống tỷ lệ King cho ngoại hối về cơ bản là một chỉ báo theo xu hướng.

Bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự và các mức trục dựa trên Fibonacci, các mục tiêu và mục nhập cho giá rất dễ dàng được xác định. Mặc dù các quy tắc giao dịch rất đơn giản, nhưng chúng không phải lúc nào cũng xếp hàng. Do đó, các nhà giao dịch cần thực hành khá nhiều trước khi sử dụng hệ thống giao dịch này. Hệ thống điều chỉnh tỷ lệ King cho forex cũng phù hợp cho người mới bắt đầu, nhưng bạn cần phải thực hành nhiều trong giao dịch với chiến lược này.

Hệ thống phân bổ tỷ lệ King cho ngoại hối chỉ phù hợp với các khung thời gian biểu đồ ngắn hạn. Do đó, sử dụng nó trên biểu đồ 15 phút là hoàn hảo. Mẫu này hơi nặng và do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng mẫu này để theo dõi nhiều hơn ba thiết bị tại bất kỳ thời điểm nào.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE King Scalping System

Download the FREE King Scalping System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.