Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy For MT4

Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy For MT4

Table Of Contents:

  1. Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy For MT4
  2. Parabol SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic - Vị trí dài
  3. Parabol SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic - Vị trí ngắn
  4. Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic có tốt cho bạn không?


Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.


Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy For MT4 là một chiến lược mở rộng ngắn hạn đơn giản. Như tiêu đề cho thấy, Parabolic SAR và BH Ergodic là các chỉ số kỹ thuật chính đằng sau chiến lược giao dịch này. Cơ sở chính của Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic là sử dụng các xu hướng trong hành động giá.

FREE Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy

Download the FREE Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Theo đó, các thương nhân bắt đầu các vị trí dài và ngắn trên thị trường. Việc sử dụng các điểm mấu chốt giúp hỗ trợ lợi nhuận đặt phòng trên thị trường.

Có khá nhiều chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic. Thứ nhất, chúng ta có các đường trung bình động. Chúng dựa trên các đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân 3, 6, 9 và 14. Các đường trung bình động này về cơ bản chỉ ra xu hướng đang hình thành như thế nào trên thị trường.

Theo các đường trung bình di động, chúng tôi cũng có chỉ báo Parabolic SAR. Chỉ báo này, như bạn có thể biết, vẽ các dấu chấm hoặc các mức dừng và đảo ngược trên hoặc dưới giá. Cuối cùng, chúng ta có chỉ số pivots.

Chỉ báo này chỉ đơn giản là vẽ các mức trục hàng ngày và hàng tháng trên biểu đồ giá. Tất cả các chỉ số trên được vẽ trên chính biểu đồ giá.

Cuối cùng, trong cửa sổ phụ, chúng ta có bộ dao động BH Ergodic. Đây là một bộ dao động tùy chỉnh và được sử dụng như một chỉ báo thời gian. Khi chỉ báo Ergodic tạo ra sự giao nhau tăng tương tự như bộ dao động Stochatics, sau đó chúng ta có thể bắt đầu các vị trí dài và ngược lại cho các vị trí ngắn.

Dao động BH Ergodic di chuyển xung quanh đường zero. Do đó, khi chúng tôi kết hợp tất cả các chỉ số kỹ thuật ở trên, chúng tôi nhận được Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic. Hệ thống giao dịch này lý tưởng để giao dịch trên khung thời gian biểu đồ 15 phút hoặc thấp hơn. Bất cứ điều gì trên khung thời gian này không phù hợp để giao dịch.

Các thương nhân cũng nên đưa vào tài khoản chênh lệch do các biểu đồ khung thời gian ngắn đang sử dụng.

Parabol SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic - Vị trí dài
Chúng ta hãy xem một ví dụ về vị trí dài bằng cách sử dụng Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic. Trước tiên chúng ta cần có một vài tín hiệu xếp hàng. Khi chúng ta có được vị trí này, chúng ta sẽ chờ bộ dao động BH Ergodic báo hiệu mục nhập cho vị trí dài.

Tải lên Parabolic SAR với mẫu hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic trên biểu đồ 15 phút. Theo đó, chờ trung bình di chuyển tăng. Điều này có nghĩa là các đường trung bình động ngắn hạn phải cao hơn đường trung bình động dài hạn.

Điều này cho thấy xu hướng đang lên và chúng tôi đang tìm kiếm các vị trí dài. Sau này, chúng ta cần xem chỉ báo Parabolic SAR vẽ các mức dưới giá. Điều này sẽ gợi ý rằng xu hướng ngắn hạn cũng là xu hướng tăng.

Cuối cùng, tìm đến bộ dao động BH Ergodic để báo hiệu một động thái tăng giá. Chúng ta cần xem bộ dao động tạo ra một sự giao nhau tăng. Khi điều này xảy ra, mở một vị trí dài trên thị trường. Đặt mức dừng lỗ của bạn ở mức Parabolic SAR gần nhất và đặt mức dừng lỗ một vài pip dưới điểm này.
Để lấy lợi nhuận, hãy sử dụng các mức trục hàng ngày như hướng dẫn của bạn. Đặt mức chốt lời về mức trục hàng ngày gần nhất, có thể là mức kháng cự ngay lập tức được hiển thị trên biểu đồ giá.

Parabol SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic - Vị trí ngắn
Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào bạn có thể chiếm một vị trí ngắn trên thị trường bằng cách sử dụng Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic. Trước tiên chúng ta cần có một vài tín hiệu, dựa trên các chỉ số trong biểu đồ giá để xếp hàng. Khi chúng ta có vị trí này, chúng ta nên đợi bộ dao động BH Ergodic báo hiệu mục nhập cho vị trí ngắn.

Bắt đầu bằng cách tải lên Parabolic SAR với mẫu hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic trên biểu đồ 15 phút. Sau này, chờ cho các đường trung bình động được giảm. Điều này có nghĩa là các đường trung bình động ngắn hạn phải nằm dưới đường trung bình động dài hạn hơn.

Nó cho thấy xu hướng giảm và chúng tôi đang tìm kiếm các vị trí ngắn. Sau này, chúng ta cần xem chỉ báo Parabolic SAR vẽ các mức trên giá. Điều này sẽ chỉ ra rằng xu hướng ngắn hạn cũng là nhược điểm.

Cuối cùng, tìm đến bộ dao động BH Ergodic để báo hiệu một động thái giảm giá. Chúng ta cần xem các bộ dao động làm cho một chéo chéo giảm. Khi điều này xảy ra, mở một vị trí ngắn trên thị trường. Đặt mức dừng lỗ của bạn ở mức Parabolic SAR gần nhất và đặt mức dừng lỗ một vài pips trên điểm này.

Để lấy lợi nhuận, hãy sử dụng các mức trục hàng ngày như hướng dẫn của bạn. Đặt mức chốt lời về mức trục hàng ngày gần nhất, có thể là mức hỗ trợ ngay lập tức được hiển thị trên biểu đồ giá.

Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic có tốt cho bạn không?


Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic trông hơi giống với nhiều hệ thống giao dịch ngoại hối khác mà bạn có thể đã gặp phải. Sự khác biệt chính chỉ là việc sử dụng bộ dao động Ergodic. Bộ tạo dao động này không thực sự mang lại lợi thế trên thị trường.

Do thực tế là Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic chỉ được sử dụng trên các biểu đồ ngắn hạn, nhiều nhà giao dịch có thể không thể sử dụng chiến lược giao dịch này.

Một người cần phải liên tục giữ một chiếc đồng hồ trên bảng xếp hạng. Các mẫu đi kèm với hệ thống giao dịch này là tương đối dễ dàng và trọng lượng nhẹ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng Parabolic SAR với hệ thống giao dịch ngoại hối BH Ergodic trên nhiều biểu đồ cùng một lúc. Một trong những nhược điểm là sự lây lan. Do đó, chỉ giới hạn hệ thống giao dịch này với các cặp ngoại tệ chính.

Khi thiết lập giao dịch của bạn, luôn chú ý đến tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng nhiều lần, bạn sẽ không nhận được thiết lập đúng cho giao dịch.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy

Download the FREE Parabolic Sar with BH Ergodic Scalping Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.