WPR Overbought Oversold Trading System For MT4

WPR Overbought Oversold Trading System For MT4

Table Of Contents:

  1. WPR Overbought Oversold Trading System For MT4
  2. Hệ thống giao dịch mua quá mức WPR - Vị thế mua
  3. Hệ thống giao dịch mua quá mức WPR - Các vị thế bán
  4. Ưu và nhược điểm của giao dịch với hệ thống giao dịch mua quá mức WPR


Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.


WPR Overbought Oversold Trading System For MT4 giao dịch quá mức mua quá mức của WPR Overbought Oversold Trading System For MT4 là một hệ thống giao dịch độc đáo vì nó tập trung vào mức mua quá mức và bán quá mức. Mức quá mua và quá bán, còn được gọi là OBOS được sử dụng rộng rãi trong giao dịch theo phạm vi. Điều này có nghĩa là khi giá giao dịch đi ngang, xung lượng hoặc các bộ dao động khác có xu hướng di chuyển vào và ra khỏi mức quá bán hoặc quá mua.

FREE WPR Overbought Oversold Trading System

Download the FREE WPR Overbought Oversold Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Những chuyển động này từ các bộ dao động có thể được sử dụng như một cách để giao dịch khi thị trường không có xu hướng. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các chỉ báo được sử dụng tạo nên hệ thống giao dịch mua quá mức WPR.

Thứ nhất, chúng tôi có chỉ báo ma thuật xu hướng. Chỉ báo này rất quan trọng đối với sự thành công của hệ thống giao dịch mua quá mức WPR bởi vì các quy tắc giao dịch của bạn bắt đầu với chỉ báo này. Về cơ bản, nó cho thấy các xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Sau cách giá hoạt động với chỉ báo ma thuật xu hướng, sau đó bạn sẽ chuyển sang phần còn lại của các quy tắc.

Thứ hai, chúng tôi có chỉ báo trục Fibonacci. Như tên cho thấy, chỉ báo này vẽ biểu đồ các mức trục quay trong ngày bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Điều này là tùy thuộc vào bạn cho dù bạn muốn giữ chỉ số này hay bây giờ. Bạn có thể sử dụng các mức Fibonacci như một cách để ghi nhận lợi nhuận hoặc bạn có thể đơn giản loại bỏ chỉ báo này để làm cho mẫu giao dịch có trọng lượng nhẹ hơn một chút.

Cuối cùng, trên biểu đồ giá, chúng ta có chỉ báo mũi tên quá mua và quá bán WPR. Đây là những mũi tên mà bạn thấy được vẽ trên biểu đồ giá. Chúng xuất hiện khi các bộ dao động quá mua hoặc quá bán. Bạn có thể sử dụng các mũi tên này làm mức tiềm năng để đặt trước lợi nhuận của mình. Ngoài ra, các mũi tên này cũng được sử dụng như một bộ lọc để nhập các giao dịch của bạn.

Tiếp tục, trong cửa sổ phụ, chúng ta có bộ dao động Stochastics. Chỉ báo dao động Stochastics là một chỉ báo xung lượng xu hướng. Chỉ báo mô tả các mức quá mua khi nó trên 80, cho thấy giá có khả năng sẽ giảm xuống và nó cho thấy mức quá bán khi nó dưới 20 cho thấy giá có khả năng tăng cao hơn trong ngắn hạn.

Chúng tôi cũng có CCI hoặc chỉ số chỉ số kênh hàng hóa. CCI cũng là một chỉ báo động lượng. Nhưng không giống như bộ dao động Stochastics, chỉ báo này di chuyển xung quanh các giá trị cố định là -10 và +100. Tùy thuộc vào vị trí của bộ dao động, nó có thể một lần nữa báo hiệu mức quá mua và quá bán.

Rất hiếm khi bạn thấy cả CCI và dao động Stochastics di chuyển đồng bộ. Trong hầu hết các trường hợp, một trong các chỉ số có xu hướng dẫn đầu hoặc tụt hậu so với chỉ số kia.

Hệ thống giao dịch mua quá mức WPR - Vị thế mua
Đối với các vị thế mua sử dụng hệ thống giao dịch quá mua quá mức WPR, trước tiên chúng ta nên đợi hành động giá giao dịch trên chỉ báo ma thuật xu hướng. Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy chỉ báo ma thuật xu hướng chuyển sang màu xanh lam. Chờ giá kiểm tra lại chỉ báo này theo hướng tăng, tức là: thực hiện một đợt giảm nhẹ trở lại.

Sau đó, bạn nên nhìn vào bộ dao động Stochastics. Ở đây, chúng ta cần thấy chỉ báo dao động Stochastics tăng từ mức quá bán. Nó cũng sẽ tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng xung quanh mức 20 của chỉ báo. Cuối cùng, chỉ báo CCI cũng sẽ cho thấy rằng động lượng đang tăng. Điều này có nghĩa là chỉ báo CCI phải giao dịch trên đường 0 của chỉ báo.

Khi các chỉ báo xung lượng xác nhận xu hướng tăng, bạn nên mua một vị thế dài trên thị trường. Chờ cho thanh nến bật ra khỏi chỉ báo ma thuật xu hướng và sau đó mở một vị thế mua ở đầu thanh nến tiếp theo.

Sử dụng mức thấp từ thanh nến trước đó làm mức dừng giảm của bạn. Giữ vị thế mua cho đến khi bạn thấy giá báo hiệu bán hoặc mũi tên hướng xuống trong xu hướng tăng.

Hệ thống giao dịch mua quá mức WPR - Các vị thế bán
Đối với các vị thế bán sử dụng hệ thống giao dịch quá mua quá mức WPR, trước tiên chúng ta nên đợi hành động giá giao dịch dưới chỉ báo ma thuật xu hướng. Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy chỉ báo ma thuật xu hướng chuyển sang màu đỏ. Chờ giá kiểm tra lại chỉ báo này từ phía giảm xuống, tức là: thực hiện một đợt giảm nhỏ trở lại.

Sau đó, bạn nên nhìn vào bộ dao động Stochastics. Ở đây, chúng ta cần thấy chỉ báo dao động Stochastics giảm từ mức quá mua. Nó cũng sẽ tạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm xung quanh mức 80 của chỉ báo. Cuối cùng, chỉ báo CCI cũng sẽ cho thấy rằng động lượng đang ở phía giảm. Điều này có nghĩa là chỉ báo CCI phải giao dịch dưới đường 0 của chỉ báo.

Khi các chỉ báo xung lượng xác nhận xu hướng giảm, bạn nên mua một vị thế ngắn hạn trên thị trường. Chờ cho thanh nến bật ra khỏi chỉ báo ma thuật xu hướng và sau đó mở một vị thế bán khi bắt đầu thanh nến tiếp theo.

Sử dụng mức cao từ thanh nến trước đó làm mức dừng giảm của bạn. Giữ vị trí bán cho đến khi bạn thấy giá báo hiệu mua hoặc mũi tên hướng lên trong xu hướng giảm.

Ưu và nhược điểm của giao dịch với hệ thống giao dịch mua quá mức WPR


Hệ thống giao dịch quá mua quá mức WPR, như chúng tôi đã đề cập trước đó là một phương pháp giao dịch thực sự độc đáo. Mặc dù hệ thống giao dịch phù hợp với các biểu đồ ngắn hạn trong ngày, nhưng đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu thị trường. Hệ thống giao dịch này hoạt động khá tốt trong các thị trường có xu hướng vì động lực mạnh có thể đẩy giá xung quanh.

Mẫu đi kèm với hệ thống giao dịch quá mua quá mức WPR có trọng lượng nhẹ do thực tế là hai trong số các chỉ báo là các chỉ báo tiêu chuẩn cơ bản mà bạn thấy trên thiết bị đầu cuối giao dịch MT4. Do đó, bạn có thể sử dụng mẫu để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc.

Sự thành công của giao dịch với hệ thống giao dịch quá mua quá mức WPR về cơ bản phụ thuộc vào nhà giao dịch. Như chúng tôi đã trình bày, điều quan trọng là phải đợi sự hồi phục xảy ra. Nhưng giá cả sẽ không kéo lùi thời gian.

Do đó, các nhà giao dịch cần phải thể hiện sự kiên nhẫn khi giao dịch với hệ thống giao dịch quá mua quá mức WPR.

Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE WPR Overbought Oversold Trading System

Download the FREE WPR Overbought Oversold Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.