Hệ thống giao dịch TF của Lindencourt MX Method 15 cho MT4

Hệ thống giao dịch TF của Lindencourt MX Method 15 cho MT4

Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.

Lindencourt MX Method 15 TF Trading System For MT4 dựa trên khái niệm về sự giao nhau giữa đường trung bình động với chỉ báo CCI.

Đường trung bình động đại diện cho chuyển động giá trung bình của số lượng nến cuối cùng. Bằng cách sử dụng nhiều đường trung bình động, chúng ta có thể phân tích tâm lý của thị trường một cách đơn giản.

FREE Lindencourt MX Method 15 TF Trading System

Download the FREE Lindencourt MX Method 15 TF Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Hệ thống giao dịch TF Lindencourt MX Method 15


Theo nhà phát minh, hệ thống giao dịch này có thể áp dụng cho tất cả các cặp tiền tệ. Tuy nhiên, các tân binh có thể nhận được kết quả tốt hơn bằng cách sử dụng hệ thống trong các cặp tiền tệ chính vì biến động giá tương đối ổn định so với các tài sản ngoại lai.


Các chỉ số bắt buộc cho chiến lược giao dịch này là:
1. Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) 7, 21, 84 và 336.
2. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) 5

Hình ảnh bên dưới thể hiện biểu đồ trông như thế nào nếu bạn triển khai các chỉ số đó:Hãy chuyển sang phần giao dịch.

Thiết lập Lindencourt MX Method 15 TF Trading System For MT4


Để mong đợi một đợt tăng giá, giá phải nằm trên MA 84 và 336. Để thực hiện giao dịch dài hạn, tốt hơn là nên đợi hai tín hiệu xác nhận trong khung thời gian 15 phút. Để cải thiện hiệu quả của các tín hiệu giao dịch, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu hành động giá tăng.

Điều kiện 1

Nếu đường SMA 7 cắt trên đường SMA 21, nó hoạt động giống như một tín hiệu kỹ thuật cho đợt tăng giá. Sau sự giao nhau, chúng ta nên tập trung vào sự hình thành của thân nến. Tốt hơn là nên đợi nến đóng cửa tăng trong biểu đồ 15 phút.

Điều kiện 2

Sau sự giao nhau, chúng ta nên tập trung vào CCI 5 và nến đóng cửa. Trong khi nến đóng cửa, CCI phải nằm trên đường 0 và đáp ứng điều kiện 2.

Tuy nhiên, thường rất khó để tìm thấy giao nhau CCI và M15 đóng cùng một lúc. Do đó, chúng tôi có thể xem xét giá khi các điều kiện đó được đáp ứng trong khoảng ± 1 x cây nến.

Ví dụ, nến M15 đóng cửa phía trên điểm giao nhau lúc 12:00; sau đó, sự giao nhau giữa CCI sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 11:45 đến 12:15.

Nếu CCI cắt lúc 11:45, mục nhập sẽ là 12:00 và nếu CCI cắt vào lúc 12:15, thì mục nhập sẽ là 12:15. Tóm lại, nên đợi khoảng thời gian 15 phút ngay sau khi giao nhau.

Nhập và Cắt lỗ

Mục nhập có hiệu lực ngay sau khi nến 15 phút đóng cửa. Nhưng tránh thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong các nến đang chạy.

Theo nhà phát triển chiến lược, mức cắt lỗ lý tưởng được đặt bên dưới cây nến trước đó với bộ đệm 5 pips. Lý do sử dụng bộ đệm là để thoát khỏi tình trạng săn cắt lỗ đột ngột và dừng lỗ bất ngờ.

Ví dụ về thiết lập giao dịch tăng giá


Bây giờ, chúng tôi sẽ đặt thông tin từ điều kiện 1 và điều kiện 2. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá hai điều kiện này để mở giao dịch dài hạn trong biểu đồ 15 phút.Trong hình trên, chúng ta có thể thấy biểu đồ giá của GBPJPY 15 phút.

Chúng tôi nhìn vào biểu đồ từ trái sang phải và phân tích sự hình thành của các thiết lập giao dịch.
1. Khi Đường trung bình động 7 vượt qua Đường trung bình động 21, nó xác nhận điều kiện đầu tiên.
2. Một cây nến tăng giá đóng cửa trên vùng giao nhau hoạt động như một tín hiệu xác nhận hành động giá.
3. CCI 5 nằm trên đường 0, xác nhận giao dịch mua.
4. Giao dịch mua được thực hiện sau khi nến 15 phút đóng cửa, được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lá cây.
5. Chúng tôi phải đóng giao dịch khi giá tạo ra mức cao mới cao hơn. nhưng không thể đóng cửa dưới MA 7.

Thiết lập giao dịch Bearish với Lindencourt MX Method 15 TF Trading System For MT4

Giống như thiết lập giao dịch tăng giá, giá của tài sản phải nằm dưới MA 84 và MA 336. Sau đó, chúng ta cần đánh giá hai điều kiện trong khung thời gian 15 phút để thực hiện giao dịch ngắn.

Điều kiện 1

Nếu đường SMA 7 cắt xuống dưới đường SMA 21, chúng ta có thể mong đợi một chuyển động giảm giá. Sau khi sự giao nhau diễn ra, chúng ta nên đợi một hình nến giảm giá. Nếu nến đóng cửa dưới điểm giao nhau trong biểu đồ 15 phút, điều kiện giao dịch 1 được thực hiện.

Điều kiện 2

Sau khi giao nhau, hãy đợi CCI 5 di chuyển xuống dưới 0. Trong quá trình hình thành nến giảm, CCI phải nằm dưới đường 0 để đáp ứng điều kiện 2.

Trong điều kiện 2, chúng ta có thể đánh giá các tín hiệu trong khoảng ± 1 x nến. Ví dụ: nếu nến M15 đóng cửa dưới điểm giao nhau lúc 12:00 và khi đó sự giao nhau của CCI sẽ từ 11:45 đến 12:15. Bất kỳ sự giao nhau nào của CCI ngoài 11:45 đến 12:15 sẽ làm cho thiết lập giao dịch không hợp lệ.

Nhập và Cắt lỗ

Bạn nên tham gia giao dịch ngay sau khi nến đóng cửa. Nhà phát triển chiến lược này muốn đặt mức dừng lỗ trên mức cao của cây nến trước đó với bộ đệm 5 pips.

Ví dụ về thiết lập giao dịch giảm giá

Bây giờ, chúng tôi sẽ đặt thông tin từ điều kiện 1 và điều kiện 2. Sau đó, chúng tôi sẽ đánh giá hai điều kiện này để mở giao dịch ngắn hạn trong biểu đồ 15 phút.
Trong hình trên, chúng ta có thể thấy biểu đồ giá của GBPJPY 15 phút.

Chúng tôi nhìn vào biểu đồ từ trái sang phải và phân tích sự hình thành của các thiết lập giao dịch.
1. Đường Trung bình Động 7 vượt qua Đường Trung bình Động 21, đáp ứng các yêu cầu của điều kiện đầu tiên.
2. CCI 5 nằm dưới các đường 0, hoạt động như tín hiệu kích hoạt giao dịch ngắn hạn.
3. Sự hình thành của nến giảm sau CCI Crossover cho chúng ta tín hiệu xanh để thực hiện giao dịch ngắn hạn.
4. Để giảm thiểu rủi ro, chúng tôi có thể đóng 50% lô sau khi đạt mục tiêu 30 pips.

Chốt lời & Ý tưởng quản lý thương mại

Theo người phát minh ra chiến lược này, mức chốt lời chính cho chiến lược giao dịch này là 25-30 pips. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh bán lẻ có thể sử dụng các điểm dừng để cải thiện hệ số lợi nhuận. Nhưng trong trường hợp đó, tốt hơn là bạn nên tìm hiểu về các hàm cắt lỗ theo sau.

Tóm lược

Hãy tóm tắt Hệ thống giao dịch TF Lindencourt MX Method 15 cho MT4:

1. Chiến lược giao dịch này sử dụng sự giao nhau của đường trung bình động, một phương pháp rất hiệu quả để hiểu tâm lý thị trường.
2. Giao dịch được thực hiện dựa trên ba điều kiện: giao nhau MA, giao nhau CCI 5 và sự hình thành của các thanh nến.
3. Mức chốt lời thông thường là 25-30 pips nhưng các nhà giao dịch có thể sử dụng các điểm dừng.
4. Sử dụng lệnh dừng lỗ đệm là điều khôn ngoan vì nó bảo vệ các giao dịch khỏi các đợt tăng đột biến không mong muốn.

Hệ thống giao dịch TF Lindencourt MX Method 15 cho MT4 là một chiến lược giao dịch đơn giản. Bằng cách sử dụng hướng dẫn này, bạn có thể học chiến lược giao dịch này trong môi trường demo mà không phải chịu rủi ro về tiền thật.

FREE Lindencourt MX Method 15 TF Trading System

Download the FREE Lindencourt MX Method 15 TF Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.