Pin Bar Forex Trading System III For MT4

Pin Bar Forex Trading System III For MT4

Pin Bar Forex Trading System III For MT4 là một chiến lược giao dịch hành động giá giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu pin bar tiềm năng từ các vùng hỗ trợ và kháng cự hàng ngày của giá.

Hệ thống này áp dụng chỉ báo pin bar phát hiện các mẫu hình nến pin bar. Bất cứ khi nào hành động giá hình thành nến pin bar, chỉ báo sẽ biểu thị một tín hiệu mũi tên. Các chuyên gia có kinh nghiệm coi các thanh ghim như một tín hiệu mạnh mẽ của sự đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, không phải mọi thanh pin đều hoạt động như một tín hiệu giao dịch chiến thắng. Vì vậy, bạn cần thêm các chỉ báo giao dịch tương thích khác để lọc tín hiệu pin bar.

Vì lý do này, hệ thống này bao gồm chỉ báo Thị trường hàng ngày Pivot. Trục hàng ngày đại diện cho các mức hỗ trợ / kháng cự trong ngày của thị trường. Theo chiến lược của hệ thống này, chúng tôi sẽ sử dụng các tín hiệu pin bar để mua ở mức hỗ trợ và bán từ các mức kháng cự của giá.

Hệ thống giao dịch ngoại hối Pin Bar III cho MT4 hỗ trợ giao dịch tất cả các loại cặp tiền tệ ngoại hối, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, CFD, kim loại, dầu, v.v. trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch pin bar này đã được phát triển đặc biệt để giao dịch trong biểu đồ khung thời gian 30 phút của nền tảng giao dịch MT4.

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về các chỉ số và quy tắc giao dịch của Hệ thống giao dịch ngoại hối The Pin Bar III cho MT4. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thêm một số ví dụ biểu đồ về thiết lập giao dịch pin bar bao gồm giải thích thêm về các phương pháp hoạt động của nó.


FREE Pin Bar Forex Trading System III

Download the FREE Pin Bar Forex Trading System III for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Tổng quan về Pin Bar Forex Trading System III For MT4 The Pin Bar Forex Trading System III For MT4
 • Chỉ báo Pin Bar: Chỉ báo này tự động phát hiện các mẫu hình nến pin bar và vẽ các mũi tên tín hiệu để làm nổi bật nến pin bar.

  Pin bar là một nến giá có đuôi dài và thân ngắn. Phần đuôi của thanh ghim thể hiện tín hiệu từ chối giá. Chúng tôi sử dụng tín hiệu từ chối giá này để dự báo chuyển động tiếp theo của giá theo mô hình pin bar.

  Một thanh ghim tăng có nghĩa là giá đang từ chối di chuyển xuống dưới mức đáng kể và cố gắng đóng cửa trên mức cao của nến trước đó. Ngược lại, một pin bar giảm giá có nghĩa là giá đang từ chối tăng và đóng cửa dưới mức thấp của cây nến trước đó.

  Theo quy tắc tham gia giao dịch của chiến lược này, chúng tôi sẽ kích hoạt lệnh mua khi một thanh ghim tăng giá hình thành ở mức hỗ trợ. Ngược lại, một thanh ghim giảm giá được vẽ ngay dưới mức kháng cự được coi là cơ hội bán.

  Hơn nữa, tín hiệu pin bar cũng giúp các nhà giao dịch quyết định thiết lập giao dịch đột phá.

 • Các Pivots Thị trường Hàng ngày: Các Pivots Thị trường Hàng ngày hoạt động như một chỉ báo hỗ trợ và kháng cự của hệ thống giao dịch này.

  Các mức trục của nó giúp các nhà giao dịch tìm kiếm các khu vực giao dịch lý tưởng trong biểu đồ. Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ mở một lệnh mua khi một thanh ghim tăng xuất hiện ở mức hỗ trợ trục. Ngược lại, chúng tôi sẽ xác nhận một lệnh bán khi một thanh ghim giảm được vẽ tại vùng kháng cự trục.

  Bên cạnh đó, các mức hỗ trợ và kháng cự của nó cũng thể hiện mức đột phá tiềm năng của giá. Chúng tôi xác định hướng bứt phá tùy thuộc vào việc giá có phá vỡ các mức hỗ trợ hay kháng cự của thị trường hay không.

  Đi vào một mục tiêu dài khi giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự trục và lập một thanh ghim tăng giá cùng một lúc. Ngược lại, xác nhận một mục nhập ngắn khi giá phá vỡ dưới hỗ trợ trục và vẽ một cây nến pin bar giảm.

  Hơn nữa, bạn có thể sử dụng các trục thị trường hàng ngày để xác định các khu vực cắt lỗ của các mục giao dịch. Ví dụ: nếu bạn mở một lệnh mua gần khu vực hỗ trợ trục quay hàng ngày thì hãy đặt giới hạn cắt lỗ dưới mức hỗ trợ hiện tại.

  Rủi ro tiêu chuẩn để thưởng cho mục tiêu của hệ thống giao dịch pin bar này là 1: 2. Điều này có nghĩa là bạn phải nhắm mục tiêu lợi nhuận ít nhất gấp đôi so với khoản lỗ dự trù cho giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể đưa giới hạn cắt lỗ đến mức hòa vốn khi bạn đang có lợi nhuận 1: 1. Phương pháp này hạn chế rủi ro của bạn và đồng thời cho phép bạn nhắm đến lợi nhuận 2R.


Biểu đồ Ví dụ về Thiết lập Mua sử dụng Pin Bar Forex Trading System III For MT4
Đây là biểu đồ EURUSD 30 phút cho thấy thiết lập mua theo sau một thanh ghim tăng giá tại khu vực hỗ trợ trục ngày.

Ban đầu, EURUSD đang di chuyển trong xu hướng giảm sau một thanh ghim giảm giá. Tại một thời điểm, giá từ chối di chuyển xuống dưới hỗ trợ trục nằm ở dưới cùng của biểu đồ. Thay vào đó, nến giá đóng cửa dưới dạng một thanh ghim tăng với đuôi từ chối dài bắt nguồn từ mức hỗ trợ. Đồng thời, chỉ báo pin bar vẽ một mũi tên bên dưới mức giá thấp của nến để đề cập đến nó như một pin bar hợp lệ.

Dựa trên xác nhận ở trên, chúng tôi kích hoạt lệnh mua sau khi giá phá vỡ trên thanh ghim tăng cao ở mức 1.1808. Đặt giới hạn cắt lỗ dưới mức hỗ trợ trục hiện tại ở mức 1.1783 (25 pips).

Theo quy tắc giao dịch pin bar này, chúng tôi phải nhắm mục tiêu lợi nhuận ít nhất là 2R. Vì vậy, chúng tôi thoát khỏi lệnh mua ở mức 1.1858 kiếm lợi nhuận 50 pips.Biểu đồ Ví dụ về Thiết lập Bán sử dụng Pin Bar Forex Trading System III For MT4
Trong ví dụ này, chúng tôi đã áp dụng biểu đồ AUDUSD trong 30 phút để hiển thị thiết lập bán dựa trên một thanh ghim giảm được vẽ ở mức kháng cự trục ngày.

Ban đầu, AUDUSD đang di chuyển trong một xu hướng không đổi và đang chuyển vùng giữa các mức hỗ trợ và kháng cự trong trục hàng ngày. Sau khi di chuyển theo hướng đi ngang trong một thời gian, nến giá tạo thành một nến giảm đuôi dài ngay bên dưới ngưỡng kháng cự trục ngày. Chỉ báo pin bar vẽ một mũi tên màu đỏ phía trên mức cao của nến giá xác nhận nó là một pin bar giảm giá.

Vì vậy, chúng tôi kích hoạt một lệnh bán sau khi giá phá vỡ mức thấp nhất của pin bar giảm tại 0,7182. Chúng tôi cũng đặt giới hạn cắt lỗ trên mức kháng cự trục ngày hiện tại ở mức 0,7218 (36 pips).

Như chúng ta có thể thấy, giá thực hiện một động thái giảm mạnh và phá vỡ một số mức hỗ trợ sau tín hiệu pin bar giảm. Chúng tôi thoát lệnh bán này ở mức 0,7110 với lợi nhuận 72 pips (2R).


Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE Pin Bar Forex Trading System III

Download the FREE Pin Bar Forex Trading System III for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!