Chiến lược lợi nhuận thực cho MT4

Chiến lược lợi nhuận thực cho MT4

Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.

Real Profit Strategy For MT4 là một chiến lược giao dịch xoay vòng dựa trên động lực. Các nhà giao dịch thích giao dịch với khung thời gian cao hơn có thể thấy hệ thống này phù hợp. Mặc dù chiến lược giao dịch này có khả năng phân tích dữ liệu trong bất kỳ khung thời gian nào, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch với khung thời gian M30 trở lên.

Vì chiến lược chứa nhiều loại chỉ số khác nhau, nên việc tuân theo các bước quan trọng là rất quan trọng. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên tìm hiểu các chức năng cốt lõi của hệ thống này trong tài khoản giao dịch thực hành. Làm như vậy, bạn sẽ có thể nắm vững các bước chính mà không phải chịu rủi ro về tiền thật.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trình bày chiến lược này một cách đơn giản nhất có thể để ngay cả một người mới cũng có thể sử dụng hệ thống này. Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về các chỉ số chính được sử dụng trong chiến lược này. Sau khi bạn đọc xong bài viết này, chúng tôi mong rằng bạn sẽ cảm thấy tự tin khi sử dụng hệ thống giao dịch này.

Vậy hãy bắt đầu.


FREE Real Profit Strategy

Download the FREE Real Profit Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Real Profit Strategy For MT4 - Tổng quan


Chiến lược lợi nhuận thực cho MT4 tập trung phân tích các biến động chính trên thị trường và xác định khu vực giao dịch tiềm năng. Để có được kết quả tốt hơn, bạn nên sử dụng công cụ này trong khung thời gian cao hơn.

Chỉ báo Best82%: Chỉ báo Best82% là một chỉ báo dựa trên mũi tên. Chỉ báo này tạo ra các tín hiệu bằng cách sử dụng dấu mũi tên Best82% này. Nếu mũi tên hướng lên, bạn nên tìm tín hiệu mua. Ngược lại, nếu mũi tên hướng xuống, bạn nên tìm kiếm tín hiệu bán.

Chỉ báo FXR SR Zones: Chỉ báo FXR SR Zones phát hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các vùng nằm ngang màu đỏ là vùng kháng cự và vùng nằm ngang màu xanh lam là vùng hỗ trợ. Nó cũng giúp chúng ta xác định các mức hỗ trợ mạnh và yếu.

Chỉ báo Crosscheck: Chỉ báo Crosscheck là chỉ báo dựa trên động lượng đầu tiên. Bằng cách kiểm tra động lượng của thị trường, bạn sẽ có thể lọc các tín hiệu giao dịch dài và ngắn chất lượng.

CCI và RSI Cross Indicator: CCIRSI Cross Indicator là chỉ báo dựa trên động lượng thứ hai. Dấu chéo CCI và chữ thập RSI in dữ liệu trong cùng một cửa sổ. Nếu đường tín hiệu CCI cắt lên trên đường tín hiệu RSI, chúng ta nên mong đợi một đợt tăng giá. Ngược lại, nếu đường tín hiệu CCI cắt xuống dưới đường tín hiệu RSI, chúng ta nên tìm kiếm sự phục hồi giảm giá.

Chỉ báo Win95%: Chỉ báo Win95% là chỉ báo dựa trên động lượng thứ ba. Việc đọc chỉ báo này sẽ đóng vai trò là tín hiệu xác nhận cuối cùng để thực hiện các giao dịch.

Real Profit Strategy For MT4 - Quy tắc mua


Thiết lập giao dịch dài hạn:

  • Chỉ báo Best82% sẽ tạo ra một Mũi tên TĂNG cho thấy tín hiệu mua.

  • Giá sẽ bật ra khỏi vùng hỗ trợ mạnh hoặc đã được xác minh bởi chỉ báo FXR SR Zones.

  • Đường tín hiệu cài đặt thấp hơn của chỉ báo Crosscheck phải vượt lên trên đường tín hiệu cài đặt cao hơn.

  • Đường tín hiệu CCI nên cắt ngang trên đường tín hiệu RSI.

  • Đường tín hiệu cài đặt thấp hơn của chỉ báo Win95% phải vượt lên trên đường tín hiệu cài đặt cao hơn.

Nếu thị trường đáp ứng các điều kiện này, bạn có thể thực hiện giao dịch ngắn hạn với rủi ro thấp.

Chốt lời:

 • Chúng ta nên sử dụng vùng kháng cự được biểu thị bằng chỉ báo FXR SR Zones, làm mức TP. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tối thiểu phải là 1: 2.

Chặn đứng tổn thất:

 • Chúng ta nên phân tích mức hỗ trợ gần nhất để xác định giá SL. Cố gắng bỏ qua tín hiệu giao dịch nếu giá SL vượt quá 60 điểm.

Real Profit Strategy For MT4 - Quy tắc bán hàng


Thiết lập giao dịch ngắn hạn:

  • Chỉ báo Best82% sẽ tạo Mũi tên XUỐNG gợi ý tín hiệu Bán.

  • Giá nên từ chối một vùng kháng cự mạnh hoặc đã được xác minh bởi chỉ báo FXR SR Zones.

  • Đường tín hiệu cài đặt thấp hơn của chỉ báo Crosscheck phải cắt bên dưới đường tín hiệu cài đặt cao hơn.

  • Đường tín hiệu CCI nên cắt bên dưới đường tín hiệu RSI.

  • Đường tín hiệu cài đặt thấp hơn của chỉ báo Win95% phải cắt bên dưới đường tín hiệu cài đặt cao hơn.

Sau khi kiểm tra các điều kiện này, bạn có thể thực hiện giao dịch ngắn hạn với rủi ro thấp. Tránh thực hiện các giao dịch trong thời gian phát hành tin tức vì thị trường rất dễ biến động.

Chốt lời:

Để xác định chốt lời, chúng ta nên tìm mức kháng cự gần nhất. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tối thiểu phải là 1: 2.

Chặn đứng tổn thất:

Để xác định giá SL, chúng ta nên sử dụng mức kháng cự gần nhất. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên chấp nhận rủi ro hơn 2% trong bất kỳ giao dịch nào.

Real Profit Strategy For MT4 - Kết luận

Chiến lược lợi nhuận thực cho MT4 tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách phân tích động lượng hiện có của thị trường. Vì hệ thống có bản chất động, chúng ta phải cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng chiến lược giao dịch này. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên tìm hiểu các bước thiết yếu trong môi trường giao dịch demo. Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể tự tin thực hiện các giao dịch hơn.

Lưu ý rằng, giao dịch thua lỗ là điều không thể tránh khỏi khi giao dịch. Ngay cả sau khi sử dụng chiến lược giao dịch này theo thứ tự hoàn hảo, bạn vẫn có thể gặp phải các giao dịch thua lỗ thường xuyên. Vì vậy, hãy chuẩn bị để đối phó với những tổn thất hoặc nếu không thì hãy ngừng giao dịch thị trường / chiến lược.

Tải xuống mô tả hệ thống hoàn chỉnh và các tệp ở đây:

FREE Real Profit Strategy

Download the FREE Real Profit Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.