Hệ thống giao dịch Pallada 3 4 cho MT4

Hệ thống giao dịch Pallada 3 4 cho MT4

Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.

Pallada 3 4 Trading System For MT4 chủ yếu dựa vào chỉ báo Pallada. Chiến lược này chủ yếu được thiết kế để thực hiện các giao dịch trong khung thời gian thấp hơn. Vì vậy, các nhà giao dịch mới bắt đầu được yêu cầu sử dụng hệ thống này để giao dịch các cặp tiền chính vì biến động giá tương đối ổn định so với các cặp tiền tệ kỳ lạ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giao dịch các cặp chéo sau khi cảm thấy thoải mái khi giao dịch các công cụ chính.


FREE Pallada 3 4 Trading System

Download the FREE Pallada 3 4 Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Pallada 3 4 Trading System For MT4

Trong Hệ thống giao dịch Pallada 3 4 Đối với MT4, chúng tôi sẽ sử dụng một số chỉ báo thiết yếu. Đó là -

  • Pallada Bars (Xanh dương = Tăng, Đỏ = Giảm)

  • Tín hiệu chính Pallada

  • Biến động Pallada

  • Hỗ trợ Pallada

  • Sức mạnh của cặp Pallada

  • Phong trào phiên Pallada  • Pallada đôi Sức mạnh

Sau khi cài đặt chỉ báo cần thiết, biểu đồ sẽ trông như thế này:


Chiến lược này tập trung vào Pallada SE Entry và Pallada Session Movement với Dot và Pallada Bars. Để thực hiện giao dịch, chúng ta nên kiểm tra dữ liệu một cách tuần tự.

Cách thiết lập các chỉ báo giao dịch Pallada 3 4

  • Mở biểu đồ các cặp tiền tệ chính.

  • Cài đặt các chỉ số cần thiết.

  • Xem các thanh biểu đồ và sau đó đặt nó thành chế độ xem ngang.

Chiến lược giao dịch tăng giá

Đối với nhà giao dịch mới bắt đầu, nhà phát minh đề xuất chỉ tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trên các cặp ngoại hối chính. Thay vì phân tích dữ liệu trong biểu đồ M1 hoặc M5, bạn có thể sử dụng biểu đồ M15 hoặc M30 để dễ dàng hơn trong quá trình giao dịch. Nếu có thể, hãy sử dụng hành động giá như một sự xác nhận của các tín hiệu trong khi thực hiện các giao dịch ở mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Điều kiện giao dịch tăng

  • Giá phải cao hơn mức trung bình của tín hiệu chính Pallada và một dấu chấm tăng giá sẽ xuất hiện bên dưới giá.

  • Thanh nến sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam, cho thấy dấu hiệu của sự đảo chiều tăng giá.

  • Chỉ báo Pallada SE Entry sẽ chuyển sang màu xanh lam.  • Chỉ báo Chuyển động Phiên Pallada sẽ chuyển sang màu xanh lam.

Nhập cảnh

Sau khi kiểm tra điều kiện cần thiết, bạn có thể thực hiện giao dịch dài hạn với rủi ro thấp cho mỗi giao dịch.

Chặn đứng tổn thất

Để xác định giá SL, bạn nên phân tích mức hỗ trợ gần nhất. Nếu bạn có ý định giao dịch theo kiểu thận trọng, bạn có thể đặt SL dưới mức dao động gần đây nhất.

Chốt lời

Chốt lời nên được đặt mức kháng cự gần nhất.

Ví dụ về xu hướng tăng giá


  • Chúng ta có thể thấy giá chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam từ biến động quan trọng trong hình trên. Và các chấm màu xanh nằm dưới giá.

  • Chỉ báo Pallada SE Entry và Pallada Session Movement cũng chuyển sang màu xanh lam như được đánh dấu trong hình ảnh.

  • Sau đó, giá không tạo được mức cao mới ở mức kháng cự ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch giảm giá

Điều kiện giao dịch giảm giá

  • Giá phải nằm dưới mức trung bình của tín hiệu chính Pallada và một dấu chấm giảm sẽ xuất hiện phía trên giá.

  • Thanh nến sẽ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, cho thấy giá sắp giảm.

  • Pallada SE Entry sẽ chuyển sang màu đỏ.


  • Pallada Session Movement sẽ chuyển sang màu đỏ.

Nhập cảnh

Khi bạn đã kiểm tra các điều kiện trên, bạn có thể thực hiện giao dịch ngắn hạn với rủi ro thấp.

Chặn đứng tổn thất

Để xác định giá SL, bạn nên phân tích mức kháng cự gần nhất. Nếu bạn có ý định giao dịch theo kiểu thận trọng, bạn có thể đặt SL dưới mức cao gần đây nhất.

Chốt lời

Chốt lời nên được đặt ở mức hỗ trợ gần nhất.

Ví dụ về Xu hướng giảm giá


  • Chúng ta có thể thấy giá chuyển từ màu xanh sang màu đỏ từ mức xoay trong hình trên. Và các dấu chấm cũng cao hơn giá.

  • Chỉ báo Pallada SE Entry và Pallada Session Movement chuyển sang màu đỏ như được đánh dấu trong hình.

  • Sau đó, giao dịch đã đóng cửa sau khi nhận thấy dấu chấm tăng giá dưới mức giá.

Tóm lược:

Hệ thống giao dịch Pallada 3 4 cho MT4 không giống như chiến lược giao dịch thông thường của bạn vì chúng tôi đang sử dụng một số chỉ báo miễn phí kỳ lạ. Nói chung, các nhà giao dịch tân binh đã quen thuộc với các chỉ báo mặc định có sẵn trong nền tảng MT4. Vì chúng tôi phải đối phó với một số chỉ báo mới, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu học cách sử dụng chiến lược này trong tài khoản giao dịch giấy.

Lưu ý rằng, bản chất của thị trường Forex là rất dễ bay hơi và không ai có thể nói rằng một hệ thống nhất định sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch có lợi nhuận 100%. Vì vậy, trong khi sử dụng chiến lược giao dịch này, tốt hơn là nên giao dịch với rủi ro ít hơn 2% vì nó sẽ giúp chúng ta chống lại các giao dịch thua lỗ. Và chúng ta nên duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tối thiểu 1: 2 trong khi thực hiện các giao dịch dựa trên chiến lược này.

Tải xuống mô tả hệ thống hoàn chỉnh và các tệp ở đây:

FREE Pallada 3 4 Trading System

Download the FREE Pallada 3 4 Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.