Pallada 3 4 Trading System For MT4

Pallada 3 4 Trading System For MT4

Pallada 3 4 Trading System For MT4 là một hệ thống giao dịch sinh lời dựa trên chỉ báo Pallada. Đó là một chiến lược theo xu hướng để có được lợi nhuận kha khá nếu bạn có thể tuân theo mọi điều kiện một cách chính xác. Nhìn chung, chiến lược này có lợi nhuận trong bất kỳ khung thời gian nào từ 5 phút trở lên.


FREE Pallada 3 4 Trading System

Download the FREE Pallada 3 4 Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Pallada 3 4 Trading System For MT4


Thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung, nơi hầu hết các chuyển động mới xảy ra khi giá nằm trong một xu hướng.

Do đó, bất kỳ chiến lược nào theo sau xu hướng đều có thể mang lại lợi nhuận kha khá khi giá di chuyển trong xu hướng.

Trong Hệ thống Giao dịch Pallada 3 4 Đối với MT4, chúng ta sẽ thấy nhiều hơn hai điều kiện giao dịch với một số công cụ giao dịch như được đề cập bên dưới:


 • Pallada Bars (Xanh lam = Tăng, Đỏ = Giảm)

 • Tín hiệu chính Pallada

 • Biến động Pallada

 • Hỗ trợ Pallada

 • Sức mạnh của cặp Pallada

 • Phong trào phiên Pallada

 • Pallada đôi Sức mạnh


Hãy xem biểu đồ giao dịch với các công cụ sau:
Chiến lược này sẽ chủ yếu tập trung vào Pallada SE Entry và Pallada Session Movement với Dot và Pallada Bars. Sau đó, hãy chắc chắn tham gia giao dịch khi tất cả các điều kiện được đáp ứng.Cách thiết lập các chỉ báo giao dịch Pallada 3 4


 • Mở biểu đồ 30 phút trên EU, GU, UJ, UC, với tất cả các chỉ số từ "Thanh biểu đồ".

 • (Xem - Thanh biểu đồ).

 • Chọn Windows -> Xếp theo chiều ngang.

 • Sử dụng lô tiêu chuẩn cho số dư giao dịch trên $ 5000 và dưới $ 500; sử dụng lô siêu nhỏ.

 • Nếu bạn muốn làm cho biểu đồ rõ ràng để xem, hãy xóa Pallada Commentator và Pallada SignalBoard.


Chiến lược giao dịch tăng giá


Hệ thống Giao dịch Pallada 3 4 Đối với MT4 áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận kha khá từ thị trường ngoại hối. Do đó, bạn có thể sử dụng hệ thống giao dịch này trên EURUSD, GBPUSD, USDJPY hoặc các cặp chính khác để nhận được lợi ích tối đa.

Tuy nhiên, không có giới hạn về khung thời gian, do đó, bạn có thể sử dụng nó bất kỳ khung thời gian nào từ 5 phút trở lên. Hơn nữa, khung thời gian cao hơn sẽ mang lại lợi ích tối đa.Điều kiện giao dịch tăng


 • Giá nằm trên mức trung bình của tín hiệu chính Pallada và một dấu chấm tăng xuất hiện bên dưới giá.

 • Thanh nến chuyển từ Đỏ sang Xanh để xác nhận sự thay đổi xu hướng.

 • Pallada SE Entry chuyển sang màu xanh lam.

 • Phong trào Phiên Pallada chuyển sang màu xanh lam.


Nhập cảnh


Sau khi xác nhận tất cả các điều kiện, hãy đợi một nến tăng đóng cửa và tham gia giao dịch sau khi nến đóng cửa.

Trong chiến lược này, bạn có thể giao dịch tối đa 2 giao dịch mỗi ngày. Bạn không nên thực hiện nhiều hơn hai giao dịch mỗi ngày.Chặn đứng tổn thất


Bạn có thể giữ giao dịch miễn là nó đang giao dịch trên Tín hiệu chính của Pallada. Do đó, hãy đặt lệnh dừng lỗ bên dưới dấu chấm Tín hiệu chính Pallada với một số bộ đệm.Chốt lời


Chốt lời lý tưởng dựa trên E-Smart Trading EA, nơi bạn có thể chốt lời 25, 35 hoặc 55 pips. Hơn nữa, bạn có thể làm theo các kỹ thuật quản lý thương mại khác để chốt lời:


 • Nhận 50% lợi nhuận khi giá đạt mức rủi ro 1: 1 so với phần thưởng.

 • Đóng giao dịch nếu dấu chấm tín hiệu xuất hiện trên giá.


Ví dụ về xu hướng tăng giá
 • Chúng ta có thể thấy giá chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam từ mức dao động trong hình trên, nơi các chấm màu xanh nằm dưới giá.

 • Pallada SE Entry và Pallada Session Movement được chuyển sang màu Xanh lam như được đánh dấu trong hình ảnh.

 • Sau đó, giá đã đóng cửa khi nó giảm và không tạo được mức cao mới từ mức kháng cự ngắn hạn.

 • Hơn nữa, mức dừng lỗ nằm dưới mức dao động thấp gần đây, bên dưới các chấm tăng giá.


Chiến lược giao dịch giảm giá


Bạn có thể áp dụng chiến lược giảm giá của Pallada 3 4 trong bất kỳ thị trường tài chính nào, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận kha khá từ thị trường ngoại hối.

Do đó, bạn có thể áp dụng hệ thống giao dịch này trên EURUSD, GBPUSD, USDJPY hoặc các cặp chính khác để nhận được lợi ích tối đa.

Tuy nhiên, không có giới hạn về khung thời gian, do đó, bạn có thể sử dụng nó bất kỳ khung thời gian nào từ 5 phút trở lên. Hơn nữa, khung thời gian cao hơn sẽ mang lại lợi ích tối đa.Điều kiện giao dịch giảm giá


 • Giá nằm dưới mức trung bình của tín hiệu chính Pallada và một dấu chấm giảm xuất hiện phía trên giá.

 • Thanh nến chuyển từ màu xanh sang màu đỏ để xác nhận sự thay đổi xu hướng.

 • Pallada SE Entry chuyển sang màu đỏ.

 • Pallada Session Movement chuyển sang màu đỏ.


Nhập cảnh


Sau khi xác nhận tất cả các điều kiện, hãy đợi nến giảm đóng cửa và tham gia giao dịch sau khi nến đóng cửa.

Trong chiến lược này, bạn có thể giao dịch tối đa 2 giao dịch mỗi ngày. Bạn không nên thực hiện nhiều hơn hai giao dịch mỗi ngày.Chặn đứng tổn thất


Bạn có thể giữ giao dịch miễn là nó đang giao dịch dưới Tín hiệu chính của Pallada. Do đó, hãy đặt lệnh dừng lỗ trên dấu chấm Tín hiệu chính Pallada với một số bộ đệm.

Chốt lời

Chốt lời lý tưởng dựa trên E-Smart Trading EA, nơi bạn có thể chốt lời 25, 35 hoặc 55 pips. Hơn nữa, bạn có thể làm theo các kỹ thuật quản lý thương mại khác để chốt lời:


 • Nhận 50% lợi nhuận khi giá đạt mức rủi ro 1: 1 so với phần thưởng.

 • Đóng giao dịch nếu dấu chấm tín hiệu xuất hiện bên dưới giá.


Ví dụ về Xu hướng giảm giá
 • Chúng ta có thể thấy giá chuyển từ màu xanh sang màu đỏ từ mức dao động trong hình trên, nơi các dấu chấm ở trên giá.

 • Pallada SE Entry và Pallada Session Movement được chuyển sang màu đỏ như được đánh dấu trong hình.

 • Sau đó, giao dịch đã đóng cửa khi nó cho thấy một dấu chấm tăng bên dưới giá, chỉ ra rằng giá đã không tạo được mức thấp mới ở mức đó.

 • Hơn nữa, mức dừng lỗ nằm trên mức cao gần đây, phía trên các điểm giảm giá.


Tóm lược


Hãy tóm tắt Hệ thống giao dịch Pallada 3 4 cho MT4:


 • Hệ thống Giao dịch Pallada 3 4 Đối với MT4 là một chiến lược theo xu hướng để thực hiện các giao dịch từ mức xoay.

 • Trong khi thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo nhìn thấy một cây nến đóng cửa để xác nhận áp lực tăng hoặc giảm của biểu đồ.

 • Mức dừng lỗ lý tưởng cho chiến lược này dựa trên mức dao động gần đây.

 • Trong khi chốt lời, bạn có thể đợi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần đây hoặc các chấm giá động xuất hiện trên giá theo hướng ngược lại.


Nhìn chung, chiến lược này là tuyệt vời để đạt được lợi ích tối đa từ khung thời gian 30 phút khi giao dịch trong ngày.


Tải về mô tả hệ thống đầy đủ và các tập tin ở đây:

FREE Pallada 3 4 Trading System

Download the FREE Pallada 3 4 Trading System for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!