Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4

Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4

Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4 är ett handelssystem som beräknar ingångssignaler baserat på volymanalys.

FREE Volume Arrow Indicator MT4 Strategy

Download the FREE Volume Arrow Indicator MT4 Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!


Systemet levereras med 3 indikatorer och en mall. Namnen på indikatorerna är:
Bettervolume1.4.ex4
Trevligt värde diagram v1 a1.ex4
Volume_arrow.ex4

När du laddar mallen “Volympilar trading.tpl” i dina diagram så laddas alla tre indikatorer ovan.

Enligt utvecklaren kan du använda systemet på valutapar så länge du handlar det på tidsramarna M15 eller högre.


Handel med Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4


Som du säkert vet kan det vara svårt att använda volyminformation och införliva den i dina handelsbeslut. Det finns t.ex. många böcker om volymspridningsanalyser. Och du kan använda volymen på många olika sätt.

Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4 vill göra det lättare för dig att handla baserat på volyminformation. Systemet läser och tolkar volyminformationen åt dig och sammanställer sedan informationen i en köp- eller säljpil.


Hur skapar systemet pilarna baserat på volym?Indikatorn volume_arrow.ex4 läser värdena för indikatorn bettervolume1.4.ex4 och får volyminformationen. Då ser det på det öppna och stänga priset på ljuset. Ljusprisinformationen och volyminformationen producerar sedan en köp- eller säljsignal.

Om du är en erfaren näringsidkare ringer den här metoden redan några larmklockor. Med detta tillvägagångssätt tittar du bara på ett ljus för att bestämma för en handel eller mot en handel och att du är blind för den större bilden av marknadsförhållandet.

Det betyder att du antingen är mycket kortsiktig och att din handelsstrategi är att stänga affären inom nästa ljus. Eller, om du vill hålla handlare längre, att du gör en ytterligare filtreringsmetod istället för att använda dessa signaler blindt.

Förutom de volymbaserade pilarna föreslår skaparen av systemet att använda värdena på indikatorn Nice Value Chart v1 a1.ex4. Du bör bara handla säljpilar om indikatorn Nice Value Chart v1 a1.ex4 visar överköpta förhållanden och endast köper signaler inom översålda förhållanden.

Filtreringsmekanismen med indikatorn Nice Value Chart v1 a1.ex4 är redan något bättre än att ta de råa volympilsignalerna som du kan se i följande skärmdump:Men du kan göra filtreringen mycket bättre genom att titta på den större bilden!


Köp affärer med Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4


Du känner förmodligen ordspråket ”Trenden är din vän”. För att tillämpa denna handelskunskap på Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4 vi lägga till ett glidande Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4 i diagrammet. Detta hjälper dig att upptäcka trendens riktning.

I det här exemplet har jag använt Exponential Moving Average (EMA) med perioden 200. EMA ritas som den gula linjen i följande skärmdump:Ovanför EMA ser vi marknaden i en uppåtgående trend. Och om vi tillämpar filtreringsmetoden ”Trenden är din vän” får vi bara ange köpsignaler ovanför EMA. Därför kunde endast 1 giltig köpsignal handlas i skärmdumpen ovan.


Sälj handel med Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4


Om vi tillämpar samma filtreringslogik för säljtransaktioner får vi bara öppna säljtransaktioner om marknaden går under den gula EMA-indikatorn.

Följande skärmdump visar ett sådant tillstånd:Från alla dessa 11 signaler som visas på skärmdumpen ovan kan endast 1 signal handlas enligt systemets regler i kombination med EMA-filtreringsmetoden.


Ytterligare förbättringar av Volume Arrow Indicator MT4 Strategy For MT4


Du kan alltid lägga till fler kanter i ett system och därför vara ännu mer selektiv.

Som en fördel med ett sådant tillvägagångssätt kommer du att ha mindre stress under din handelskarriär. Föreställ dig din aktiekurva på lång sikt. Om du har en stadigt stigande aktiekurva med bara mindre uttagsfaser så har du bättre känslor och du kommer att sova bra eftersom du vet att du är en vinnande näringsidkare.

Föreställ dig nu en stigande aktiekurva under många år men detta kapital har djupa och långvariga dragningsfaser. Hur kommer du att känna om du befinner dig i en neddragningsfas under veckor eller till och med månader? Hur kommer du att sova under den här tiden? Och allt detta besvär produceras genom att välja branscher av medelmåttig kvalitet.

Därför kan jag inte nämna tillräckligt ofta för att bara handla signaler / handelsinställningar av högsta kvalitet.

Du kan förbättra din handel ytterligare om du bara handlar köpsignaler inom hausseartade avvikelser. Bearish avvikelser hjälper dig att förbättra den vinnande procentandelen av säljtransaktioner. Här är en hjälpare för att upptäcka avvikelser .

En annan förbättring av kvaliteten på dina affärer skulle vara att välja endast köpsignaler direkt till en stor supportprisnivå. Då kommer du att dra nytta av boostet uppåt om priset avvisas från supportprisnivån.

Detsamma gäller säljtransaktioner direkt till motståndsprisnivåer. Avslag från motståndsnivåer är vanligtvis mycket starka och kan förbättra din vinstprocent mycket. Testa detta stöd / motståndsverktyg för att upptäcka nivåer från högre tidsramar.

Ladda ner hela systembeskrivningen och filerna här:

FREE Volume Arrow Indicator MT4 Strategy

Download the FREE Volume Arrow Indicator MT4 Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

 

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.