Hama và MACD với Chiến lược EMA cho MT4

Hama và MACD với Chiến lược EMA cho MT4

Table Of Contents:

 1. Hama và MACD với Chiến lược EMA cho MT4
 2. Các chỉ số được sử dụng và khung thời gian
 3. Chiến lược giao dịch
 4. Nhập môn dài hạn
  1. Cắt lỗ và Chốt lời
 5. Mục nhập ngắn
  1. Cắt lỗ và Chốt lời
 6. Phần kết luận

Please note: This strategy was publicly published in the trading community and is free to use. We do NOT make an attempt to decide if this strategy is profitable or not, because we know that the major factors regarding trading results are the skills/experience of the trader who executes the strategy. Therefore, we are mainly explaining the components and rules of the strategy. If applicable, we are highlighting advantages, disadvantages and possible improvements of the strategy.

Hama and MACD with EMA Strategy For MT4 là một chiến lược theo xu hướng khác dành cho các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng một chỉ báo để dự đoán xu hướng của tài sản và xác nhận dự đoán này bằng cách sử dụng chỉ báo xung lượng. Chiến lược này dễ thực hiện và được xây dựng để sử dụng trên các biểu đồ ngắn hạn, phù hợp cho việc sử dụng giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng.FREE Hama and MACD with EMA Strategy

Download the FREE Hama and MACD with EMA Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Các chỉ số được sử dụng và khung thời gian

Chiến lược sử dụng hai chỉ báo tùy chỉnh và được xây dựng để sử dụng trên khung thời gian 30 phút và 1 giờ. Các chỉ số này như sau:

  • MACD với EMA (10, 20,6, 7);


  • Hama (3,13, 3).

Chỉ báo Hama

Chỉ báo Hama là một chỉ báo tìm kiếm xu hướng được mã hóa bằng màu sắc được tạo thành từ đường trung bình động 3 kỳ cũng như đường trung bình động 29 kỳ. Các đường trung bình động này đã được hợp nhất thành một đường trung bình động duy nhất, đường này sẽ thay đổi màu sắc cùng với sự thay đổi trong xu hướng của tài sản. Sự thay đổi màu sắc cho xu hướng tăng là màu xanh lam, trong khi màu hồng được áp dụng cho chỉ báo khi xu hướng đảo ngược thành xu hướng giảm. Đôi khi có những thay đổi về màu sắc ngay cả khi nội dung đang có xu hướng.

Đây là những thời điểm mà nhà giao dịch phải tìm kiếm xác nhận từ chỉ báo xung lượng. Ngay cả tại thời điểm đó, sự đảo ngược xu hướng thường có hiệu lực khi xu hướng trước đó đã xuất hiện trong một thời gian. Do đó, nhà giao dịch cũng được yêu cầu áp dụng một số thông thường khi sử dụng chỉ báo, bằng cách chỉ giao dịch các tình huống khi có xu hướng thay đổi. Xu hướng tăng có thể được thay đổi thành xu hướng giảm và ngược lại. Trong xu hướng đi ngang, không có xu hướng thay đổi.

MACD với Chỉ báo EMA

MACD với chỉ báo EMA là chỉ báo xung lượng được sử dụng để xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi chỉ báo Hama. Nó kết hợp các yếu tố của biểu đồ MACD với các đường trung bình động hàm mũ đã được đặt thành các mốc thời gian 10 kỳ, 20 kỳ và 1 kỳ. Đường EMA nhanh và chậm được đặt thành các đường trung bình động 10 kỳ và 20 kỳ, trong khi đường EMA 1 kỳ là đường tạo tín hiệu. Đường tín hiệu có màu vàng và sẽ có lúc các thanh biểu đồ nằm trên hoặc dưới đường này, bất kể đường giữa đã bị cắt hay chưa. Mức độ liên quan của thông tin này với chiến lược sẽ được hiển thị trong thời gian ngắn.

Chỉ báo MACD với EMA cho thấy tín hiệu thay đổi xu hướng khi màu sắc thay đổi xảy ra khi các thanh biểu đồ cắt qua đường giữa. Đường giữa của chỉ báo xung lượng được đặt ở mức 0,0.


Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch phụ thuộc vào MACD với chỉ báo EMA xác nhận các tín hiệu do chỉ báo Hama tạo ra. Điểm độc đáo của chiến lược này là có một thiết lập thận trọng và một thiết lập tích cực.

Thiết lập thận trọng chờ các thanh biểu đồ MACD cắt qua đường giữa và thực hiện thay đổi màu sắc trước khi bắt đầu giao dịch. Thiết lập tích cực đánh đầu sự giao nhau của đường giữa, bằng cách bắt đầu giao dịch khi một thanh MACD thay đổi vị trí trên đường tín hiệu EMA, ngay cả khi chỉ báo không vượt qua đường giữa theo cùng một hướng. Hai chiến lược này được hiển thị bên dưới.

 • Nhập môn dài hạn

Đây là các thông số giao dịch dài hạn:

  • Cho phép chỉ báo Hama chuyển sang màu xanh lam, sau một khoảng thời gian mà giá có xu hướng giảm trong một thời gian.

 

  • Mục nhập thận trọng cho MACD : Theo dõi thời điểm các thanh biểu đồ MACD cắt qua đường giữa và chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục. Khoảng thời gian giao dịch phải nằm trong ba thanh đầu tiên của biểu đồ MACD. Nhập giao dịch khi nến mở cửa theo sau xác nhận trên biểu đồ giá.


  • Mục nhập tích cực cho MACD: Đừng đợi đường cắt ngang. Thay vào đó, khi một thanh màu đỏ đã vượt lên trên đường tín hiệu EMA chấm chấm màu vàng và màu chỉ báo Hama chuyển sang màu xanh lam, hãy bắt đầu giao dịch mua vào lúc mở cửa của cây nến tiếp theo.

Ảnh chụp nhanh bên dưới hiển thị những gì các nhà giao dịch nên tìm kiếm khi giao dịch chiến lược này với các thiết lập tích cực và thận trọng.


Biểu đồ cho thấy một thiết lập tích cực và một thiết lập thận trọng. Đối với thiết lập tích cực, hãy lưu ý rằng đường giữa vẫn chưa bị cắt, nhưng các thanh MACD nằm trên đường tín hiệu EMA màu vàng. Điều này cho phép mục nhập dài vì màu chỉ báo Hama đã chuyển thành màu xanh lam. Các thiết lập bảo thủ cho thấy đường cắt ngang thông thường.

Cắt lỗ và Chốt lời

Đặt mức dừng lỗ dưới mức thấp của các nến tụ tập xung quanh điểm giá vào lệnh. Đối với chiến lược này, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là 1: 2 là ổn.

Đặt điểm mục tiêu Lợi nhuận (TP) bằng cách sử dụng mức kháng cự trước đó làm điểm chuẩn, như được hiển thị trong biểu đồ. Do thực tế là lợi nhuận đang theo đuổi tại một thời điểm nhỏ, bạn có thể quyết định đóng một nửa vị thế khi bạn đang ở mức 20 pips trong màu xanh lá cây, sau đó di chuyển SL đến điểm giá vào và cho phép phần còn lại của vị trí chạy. .

 • Mục nhập ngắn

Dưới đây là các thông số cho giao dịch ngắn hạn.

  • Chỉ báo Hama sẽ chuyển sang màu đỏ sau một khoảng thời gian mà giá có xu hướng đi lên.

 

  • Mục nhập thận trọng cho MACD : Cho phép các thanh biểu đồ MACD cắt qua đường giữa và chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây. Nhập vị trí bán tại thời điểm mở của nến sau khi xác nhận. Mục nhập phải được thực hiện trong ba thanh đầu tiên của biểu đồ MACD.


  • Mục nhập tích cực cho MACD: Đừng đợi đường cắt ngang. Khi thanh màu xanh lá cây hiện nằm bên dưới đường tín hiệu EMA có chấm chấm màu vàng và chỉ báo Hama có màu hồng, hãy mua ngắn hạn khi mở nến tiếp theo.

Cắt lỗ và Chốt lời

Đặt mức dừng lỗ trên điểm cao nhất của nhóm nến xung quanh giá vào lệnh.

Đặt mức Chốt lời (TP) của bạn tại một điểm cao hơn một chút so với mức hỗ trợ trước đó. Lợi nhuận được nhắm mục tiêu thường nhỏ. Vì vậy, điều hợp lý là đóng một nửa vị thế ở 20 pips hoặc 25 pips, sau đó đặt SL ở mức giá vào và cho phép giao dịch theo đuổi bất cứ điều gì còn lại của động thái giảm trước khi xu hướng thay đổi hoặc khi giá đến mục tiêu Khu vực TP.

Phần kết luận

Đây là một chiến lược tuyệt vời có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng có thể được cộng dồn theo thời gian để thu được lợi nhuận tốt. Mục đích của chiến lược này là thu lợi nhuận nhỏ từ thị trường theo thời gian và trên một số cặp tiền tệ.

Tải xuống mô tả hệ thống hoàn chỉnh và các tệp ở đây:

FREE Hama and MACD with EMA Strategy

Download the FREE Hama and MACD with EMA Strategy for MT4.

To receive my email 100% sure: 
Put my email on your whitelist!

Partially Automated Trading Besides Your Day Job

Alerts In Real-Time When Divergences Occur

My Recommended MT4/MT5 Broker

About Me

I'm Mike Semlitsch the owner of PerfectTrendSystem.com. My trading career started in 2007. Since 2013 I have helped thousands of traders to take their trading to the next level. Many of them are now constantly profitable traders. 

The following performance was achieved by me while trading live in front of hundreds of my clients:

Connect With Me:  

Results From 5 Months!
This service starts soon! Be the first who get's notified when it begins!

This FREE Indicator Can Transform
Your Trading!

FREE Indicator + Telegram Group


Request the Ultimate Double Top/Bottom Indicator which is used by 10,000+ traders.